Siv Len Strandskog

Gratis SFO etter 4. årstrinn bør være en selvfølge

–De fleste barn er i stand til å ivareta seg selv til foreldrene kommer hjem når de går ut av 4. årstrinn. Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne skal ikke straffes med betalingskrav for at deres barn er avhengig av tilsyn etter skoletid, sier Siv-Len Strandskog i Sola Arbeiderparti.

Siv-Len Strandskog var pådriveren da Sola kommune innførte gratis skolefritidsordning fra 5. til 10. årstrinn. Hun fikk samtlige politikere med seg.

–SFO er en ordning som gjelder elever fra 1. til 4. årstrinn. For elever med spesielle behov, gjelder ordningen fra 1. til 7. årstrinn. Etter 7. årstrinn er det snakk om helse- og omsorgstjenester som skal være gratis. Politikere fra alle partier vil selvsagt at kommunen skal drives i samsvar med lovverket. Men det er mange som ikke er kjent med lovverket. SFO administreres vanligvis av skoleadministrasjonen og kunnskapen om helse- og omsorstjenester er kanskje ikke like stor i skolesektoren som i omsorgssektoren, sier Siv-Len Strandskog.

Sola-politikeren tror verken at politikerne eller administrasjonen i Stavanger kommune ønsker å kreve ulovlig egenbetaling. Ordningen med betalig for SFO fra 8. til 10. årstrinn er nok kommet som et resultat av vilfarelse.

–Da politikerne i Sola kommune forsto at egenbetaling var ulovlig for elever på ungdomstrinnet, så var den diskusjonen over og det var full aksept for gratis tilbud før og etter skoletid til elever med nedsatt funksjonsevne.

–Litt mer krevende var det å få aksept for at SFO skulle være gratis for elever på 5. til 7. årstrinn. For disse elevene har kommunen lov å kreve foreldrebetaling. Men en bør huske på at det kun er foreldre til barn med funksjonsnedsettelser som blir pålagt en slik betaling. Betalingen blir en slags straff av foreldre som har barn med spesielle behov. Velferdsstaten og god sosialpolitikk bygger på det motsatte prinsippe. For å jevne ut forskjeller, skal samfunnet forsøke å kompenser for de ekstra utfordringene omsorg for barn med funksjonsnedsettelser er. Det er derfor at vi har brukerstyrt personlig assistanse, avlastningsordinger, krav om universell utforming mm. Men med litt tid og argumentasjon ble det aksept for denne tankegangen i alle partiene i kommunestyret i Sola. Jeg har ikke registrert tegn til at noen vil endre på ordningen.

I Sola kommune gis gratis tilbud etter skoletid til alle med funksjonsnedsettelser av en slik grad at foreldrene får hjelpestønad. Stavangerpolitikerne bør ta seg en studietur til Sola kommune og lære av Siv-Len Strandskog og hennes kolleger i kommunestyret.

Les også andre omtaler om saken:

Jens Petter Gitlesen

23 november 2017

Tips noen om siden