Detakerne på digitalt møte i Inclusion Nordic

Detakerne på digitalt møte i Inclusion Nordic

Uttalelse fra Inclusion Nordic

Tirsdag den 23. november hadde Inclusion Nordic, som består av NFUs søsterorganisasjoner fra hele Norden, møte for å drøfte utfordringene som mennesker med utviklingshemning møter i alle de nordiske landene. På bakgrunn av møtet kommer Inclusion Nordic med følgende uttalelse:

Inclusion Nordic ser med bekymring at, besøksforbud, isolasjon og ulikhet for mennesker med utviklingshemning har økt markant i hele Norden under Covid19 pandemien.

 

Inclusion Nordic oppfordrer derfor regjeringene i alle nordiske land til i høyere grad å prioritere og sikre inkludering av mennesker med utviklingshemning i samfunnslivet. Muligheter og rettigheter skal være like for alle borgere i Norden, og regjeringene skal arbeide for å sikre, at nedsatt funksjonsevne ikke er en hindring for deltakelse og like muligheter.

 

Inclusion Nordic oppfordrer regjeringene i alle nordiske lande til å leve opp til FN’s konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og arbeide aktivt for at nasjonal lovgivning er i tråd med konvensjonens krav»

25 november 2021

Tips noen om siden