Universitetet i Oslo

Det akademiske sløvsinn

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, ser på statssekretær Bjørnar Laabak som en trussel mot den akademiske friheten. Dessverre ser ikke rektor Ottersen sitt eget akademiske ansvar.

Akademisk frihet er viktig. Like viktig er akademisk standard og et visst etisk gangsyn. Rektor Ole Petter Ottersen krever frihet uten ansvar.

Rektor Ottersen burde vite at forskning kan fremme menneskeverd, men også true det. Forskere må derfor vise respekt for menneskeverdet både i forskningen og når forskningsresultatene blir formidlet.

Kan hende det er rektor Ottersens faglige bakgrunn som gjør ham blind? Medisinen har alltid vært eugenikkens følgesvenn og redskap.

Gradering av menneskeverdet

I et intervju med avisen Minerva, hevdet Aksel Braanen Sterri at mennesker med Down syndrom ikke har fullverdige liv. Slike utsagn er nedverdigende. Sterri burde vist litt omtanke og ordlagt seg annerledes.

Dessverre gjorde Sterri motsatt. Han presiserte sine synspunkter og knyttet menneskeverdet til tankeevne, evne til å styre sitt eget liv og evnen til å søke sannet. De tre dimensjonene rangeres helt sikkert høyt blant mange akademikere, men hvilken sannhet er det Sterri har søkt og funnet?

Hvor mange dimensjoner inneholder et fullverdig liv og hvor stor betydning har de ulike dimensjonene? Verken Sterri, Ottersen eller andre ved Universitetet i Oslo kan gi velbegrunnede svar på slike spørsmål. Da bør de i anstendighetens navn rydde opp i eget rot.

Vissvas og vitenskap

Sterri publiserte sitt menneskesyn på nettsiden Moralistene.no. I følge nettstedet selv er det "... en fagformidlingsblogg ved Universitetet i Oslo ...", finansiert av Norges forskningsråd. Det er vanskelig å se det faglige grunnlaget for innleggene. Jeg tror ikke det finnes noe grunnlag.

Etikk, evidens og faktabasert kunnskap trekkes fram i festtalene. Sterri slenger ut nedverdigende påstander uten å bry seg om fakta.

Feige akademikere

Max Hermansen mistet jobben som lærer i Oslo kommune fordi han hadde islamfientlige holdninger. Rektor Ottersen velger å overse Sterris Downsfientlige holdninger. En burde forventet mer av et universitet enn en kommune, spesielt på etikkfeltet.

Facebook flommet over av akademikere som beklaget seg over Bjørnar Laabak som på bloggen sin ba Sterri om å trekke seg fra sin stilling og unnskylde seg overfor personer med Down syndrom. Hvor var disse akademikerne da Max Hermansen mistet sin jobb? Er det greit å være Downsfientlig?

I debatt i Politisk kvarter fikk Sterris veileder, Ole Martin Moen ved UiO, spørsmål om de kunne ansatt en nazist.

– Hvis det var en nazist som faktisk viste seg å være faglig veldig sterk, var den faglige sterkeste kandidaten, noe jeg tror en nazist ikke ville vært. Ja, da vil jeg tro det kunne vært mulig, svarte Moen.

Vi får håpe at det går dårlig med statsvitenskapsstudiene til Anders Behring Breivik. Han bør ikke ende opp som etikkprofessor ved Universitetet i Oslo.

Statssekretær Bjørnar Laabak skal ha honnør for å våge si i fra. Rektor Ole Petter Ottersen bør slutte å rope om akademisk frihet og overse sitt ansvar som leder av en institusjon for kunnskap og dannelse. Det å redusere livsverdien til mennesker med Downs syndrom er noe som Universitetet i Oslo verken bør prioritere eller forsvare, men forhindre.

Jens Petter Gitlesen

 

Støtt NFU

11 april 2017
  • 2017-04-12 Her er det hovedsaklig snakk om etikk og menneskeverd. Hvordan møte ny teknologi med etiske spørsmål og rettningslinjer. Å redusere problemet til et spørsmål om fri abort, er ei total avsporing. Sterri sine holdninger er et gufs fra fortiden. Dessuten gjelder ikke dette bare Downs syndrom. Sissel Sunnanå
  • 2017-04-12 Jeg glemte å signere innlegget mitt her; 2017-04-12 "Til NN og Anonym". Av Kari Reine Anonymt
  • 2017-04-12 Geir Haugen, hvilke debatter en skal ta og hvilke en ikke skal ta, bør avhenge av hva en vinner og hvordan en rammer andre ved å ta debatten. Dette gjelder spesielt forskning. Jeg oppfatter ikke Laabak som en talsperson på feltet. Han uttalte seg verken på vegne av FrP, regjeringen eller noen organisasjon. Han kom med et impulsivt uttrykk av berettiget harme. Utenom Laabak er det dessverre kun Torbjørn Røe Isaksen som har uttalt seg om saken blant personer med makt. – Det er en ekstrem og farlig tankegang hvis man mener seg i stand til å gå inn og vurdere hva som er et fullverdig liv og ikke, sa kunnskapsministeren. Jens Petter Gitlesen
  • 2017-04-12 Til NN og Anonym. Ja, abort er tillatt, men legitimerer det degradering av mennesker med Down syndrom? Mener dere virkelig at man ikke kan behandle kunnskap om mennesker med Down syndrom som faktabasert og med samme etikk som alle andre fordi de må anses som mindreverdige for å legitimere abort? Isåfall blir temaet enda mer skremmende. Mennesker med Down syndrom lever like fullverdige som resten av verdens befolkning. Sterri gikk langt over streken, og å sette spørsmålstegn ved hans stilling er like naturlig som det gjøres ved andre mennesker man stiller spørsmål ved etikken til. Anonymt
  • 2017-04-12 Jeg har selv reagert på Sterris påstander om at personer med Downs ikke kan leve fullverdige liv, og det har jeg også formidlet til ham. Samtidig vil jeg på det sterkeste advare mot at vi skal stenge hans type meninger og ytringer ut fra universitetet. Vi får heller ta debatten og håpe at man kan ha bedre talspersoner enn Laabak, som i denne saken gjør vondt verre med sitt innlegg. Hilsen far til en gutt som har Downs. Geir Haugen
  • 2017-04-12 Abort er tillatt. Det finnes forskjellige meninger om dette. Sterri har ikke gjort annet enn å sette det ene standpunktet inn i en fagfilosofisk kontekst. At dette tillates, kalles akademisk frihet. Gitlesen ønsker yrkesforbud for dem som setter upopulære standpunkt inn i en faglig kontekst. Gitlesens holdninger til akademisk frihet er farlige. NN
  • 2017-04-11 Grunnlovens §100. Steinar Wangen
  • 2017-04-11 Vel talt Gitlesen! Freddy de Ruiter
  • 2017-04-11 Han kommer vel under betegnelsen.Lynende intelligent men menneskelig dum! Liv Torill Solevåg

Tips noen om siden