Kommunevåpen til Sola

Takk til politikerne i Sola!

Samtlige partier går mot rådmannens forslag om egenbetaling for etterskoletidstilbud etter 7. klasse. Takk til politikerne i Sola kommune!

Jens Petter Gitlesen

11 juni 2019

Tips noen om siden