Opplæringssituasjonen under korona-stenging av skoler for elever med tilrettelegging i skolen

Vil du delta i forskningsprosjektet «Opplæringssituasjon under korona-stenging av skoler for elever med tilrettelegging i skolen» ?

NTNU Samfunnsforskning inviterer foreldre til elever i grunn- og videregående skole som har ulike typer tilrettelegging i skolen om å delta i et forskningsprosjekt. Med tilrettelegging mener vi hjelpemidler, vedtak om spesialundervisning, deltagelse i egne undervisningsopplegg, eller tilrettelegging i form av personer som utfører spesifikke oppgaver, for eksempel tegnspråktolk. Formålet med prosjektet er å undersøke på hvilke måter opplæringssituasjonen endret seg under stenging av skolene i forbindelse med koronautbruddet i perioden fra midten av mars til midten av mai 2020.

Undersøkelsen er anonym, og ingen annen informasjon enn svarene lagres. 

Du finner mer informasjon om prosjektet her: informasjon om prosjektet

Spørreundersøkelsen tar ca 15-20 minutter å besvare. Klikk på denne linken for å gå til undersøkelsen. 

Takk for at du vil delta! 

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med prosjektleder Odd Morten Mjøen (mobil: 952 93 114 epost: odd.m.mjoen@ntnu.no).

Med vennlig hilsen

Odd Morten Mjøen

Prosjektleder

 

Tips noen om siden