Illustrasjonsbilde

NFU takker A/S Norske Shell og deres ansatte

NFU takker A/S Shell Norge og deres ansatte for årets mest overraskende julegave!

Overraskelsen var stor og gleden ble ikke mindre da vi mottok e-post fra A/S Norske Shell:

"På vegne av vår bedrift og våre ansatte er vi glade for å kunne støtte det viktige arbeidet NFU gjør med 100.000 kroner."

Det er lite annet vi kan gjøre enn å takke så mye for donasjonen. NFU er en liten organisasjon med svært store oppgaver. Ressursene begrenser vår aktivitet. NFU takker A/S Norske Shell og deres ansatte for å bidra til at mennesker med utviklingshemning skal kunne bli likestilt, med de samme rettigheter og samme muligheter som andre innbyggere.

Tusen takk for et verdifullt bidrag!

Tom Tvedt

21 desember 2021