Sivilombudsmannens logo

Forebygging av tortur og umenneskelig behandling

Sivilombudsmannen har et selvstendig ansvar i forebygging av tortur og umenneskelig behandling. Mange med utviklingshemming utsettes for slike krenkelser i dag. Det er viktig at dette rapporteres til NFU slik at vi kan viderebringe dem til Sivilombudsmennen.

Den europeiske torturforebyggingskomiteen (CPT) og FNs underkomite for forebygging av tortur (SPT) har også kommet med uttalelser i forbindelse med pandemien.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har et tilsynsansvar overfor FNs funksjonshemmedekonvensjon som også forbyr umenneskelig behandling. I tillegg gir FNs funksjonshemmedekonvensjon myndighetene spesielle plikter for å ivareta funksjonshemmedes situasjon i krisetider.

Sivilombudsmannen har tidligere gitt solid dokumentasjon av umenneskelig behandling på flere samfunnsområder. NFU samarbeider godt med Sivilombudsmannen. Vi håper at Sivilombudsmannen vil iverksette gransking av situasjonen for frihetsberøvede og isolerte mennesker med utviklingshemming og de kommunale myndighetene som er ansvarlig for den umenneskelige behandlingen av utviklingshemmede.

Jens Petter Gitlesen

28 mars 2020

Tips noen om siden