Leser søker bok nominert til ALMA-prisen

Leser søker bok er en av kandidatene til å bli de nominerte fra Norge til ALMA-prisen. Her er juryen sin begrunnelse: «Vi mener jobben Leser søker bok gjør med å gi alle en vei inn i boka er svært viktig både for den enkelte leser, og for et samfunn som er tuftet på demokratiske verdier.»

Tips noen om siden