Nettsidebildet Ja til spesialundervisning

Nye innlegg

Retten til spesialundervisning er foreslått nedlagt. Nettstedet "Ja til spesialundervisning" hadde denne uken fire nye innlegg. 

Det finnes ingen enkle løsninger som vil sikre elever med utviklingshemming en god yrkesopplæring, men mer realistiske forventninger til opplæringsmulighetene og bedre samarbeid mellom skolen og NAV vil kunne forbedre situasjonen, sier professor Christian Wendelborg. Les hele intervjuet med Christian Wendelborg

 

 

Overføring av 1300 ansatte i PP-tjenesten til skolen, er ikke i nærheten av å løse skolens kompetansemangel.  Selv om 1300 PPT-ansatte ansettes i skolen, så vil det i gjennomsnitt bli 0,2 flere kompetente per skole. Les hele innlegget av Jens Petter Gitlesen.

 

–Det blir ikke mer kompetanse i skolesystemet uansett hvor mye en omplasserer på folk som allerede er i skolesystemet, sier Bjørg Klokk som var leder for PP-tjenesten i Stavanger i tyve år. Les hele intervjuet med Bjørg Klokk.

  

– De fleste er enige om at elever som mottar spesialundervisning ofte ikke får det skoletilbudet de har rett på. Det naturlige ville da vært å styrke elevenes rettigheter, ikke å fjerne dem, sier Lise Lundh. Les hele intervjuet med LiseLundh.

Fra tidligere er artiklene:

 

Jens Petter Gitlesen

20 april 2018

Tips noen om siden