Birgitte Boldvik

Fornying, nye navn og nye ansikter

Av og til dukker det opp nye og ukjente tillitsvalgte som er aktive over alt. Birgitte Boldvik er både lokallagsleder i NFU Øvre Eiker lokallag, styremedlem i NFU Viken fylkeslag og nyvalgt landsstyremedlem i NFU.

Birgitte Boldvik har en bror med Downs syndrom og har erfart behovet for å jobbe for et samfunn med rom for alle og hvor også mennesker med utviklingshemming er fullverdige og likestilte medlemmer av samfunnet – et samfunn for alle.

– Jeg valgte å stille som kandidat til landsstyret først og fremst fordi jeg synes NFU gjør et godt og viktig arbeid, og fordi jeg har tid, ressurser og et ønske om å bidra i nettopp det viktige arbeidet som gjøres for at mennesker med utviklingshemming skal kunne få oppfylt sine rettigheter, sier Birgitte Boldvik.

– Jeg har sett viktigheten av det arbeidet NFU gjør – både lokalt, men også regionalt og på landsnivå for å påvirke samfunnet til å utvikle seg i riktig retning i forhold til utviklingshemmedes rettigheter.

- Jeg håper og tror jeg kan bidra til et godt og konstruktivt samarbeid – både internt i landsstyret, men også med resten av organisasjonen slik at vi kan få delt kunnskap og erfaringer slik at vi driver arbeidet og NFU videre, og klarer å engasjere enda flere både lokalt og regionalt i saken om et samfunn for alle. Jo flere vi får med, jo sterkere vil vi stå – og jeg tror et viktig element for å lykkes med dette er å bidra til å skape engasjement for saken samt overføre kunnskap til generasjonene som kommer. Samtidig håper jeg at jeg kan bidra til at rettigheter og muligheter for utviklingshemmede beveger seg i riktig retning – steg for steg.

Vi ser frem til å høre mer fra vårt nye landsstyremedlem Birgitte Boldvik.

Jens Petter Gitlesen

5 april 2021