Raymond og Marion

Foto: Arnsten Linstad

Takk til Raymond – Hva gjør regjeringen og de andre kommunene?

Marion får tilbakebetalt 165.858 kroner i husleie. Oslo kommune har innsett at husleienivået er urimelig. Hva gjør de andre kommunene? Hva gjør kommunalministeren som har ansvaret for boligpolitikken?

Vårt Oslo skriver at Marion får tilbakebetalt 165.858 kroner i husleie. Oslo kommune har innsett at de tok urimelig høy husleie. Å skape flere fattige, bør ikke være en prioritert kommunal oppgave. Vi skal takke Raymond Johansen, byrådet og bystyret i Oslo. Vi skal glede oss med Marion og de rundt 60 andre som får tilbakebetalt husleie. Alle bør innse at personer med trygdeytelsen Ung ufør og rundt 19.000 kroner utbetalt i måneden, får store økonomiske problemer nå husleien blir 11.063 kroner per måned. Dette vet statlige myndigheter utmerket godt. I forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning, regnes f.eks. 8.658 kroner i måneden å være et minimum å leve for, etter at bokostnadene er betalt.

Husleiene i Oslo var uakseptable, men Oslo er langt i fra noen versting. I Trondheim, Bodø og mange andre kommuner er husleien over 13.000 kroner per måned. Det koster kommunene stort sett ikke noe å etablere nøkterne bofellesskap. De subsidieres med opp til 65 prosent av kostnadene. Politikerne i Bodø, Hadsel, Trondheim og andre kommuner med ublu husleier burde skjemmes.

Regjeringen har et stort ansvar på feltet. I stedet for å styre feltet, har de overlatt stort sett alle virkemidlene til kommunene. Hushaier ikke er egnet til å regulere boligmarkedet, heller ikke kommunale hushaier. I tillegg til å subsidiere byggekostnadene til de kommunale husleiene, har regjeringen effektivt kuttet bostøtten ved ikke å korrigere den etter overgangen til den nye uføretrygd. Tidligere fikk personer med trygdeytelsen Ung ufør bostøtte hvis de ikke hadde vesentlige ekstrainntekter. Etter trygdereformen er det ikke noen med trygdeytelsen Ung ufør som får bostøtte. Brutto inntekt er for høy. Regjeringen har valgt å ikke ta hensyn til at trygdereformen medførte at skatten økte like mye som bruttoinntekten.

Eldreminister Sylvi Listhaug, som både har ansvar for yngre og de kommunale helse- og omsorgstjenestene, har heller ikke tatt innover seg den kraftige økningen i kommunale egenandeler for omsorgstjenestene. Tidligere var egenandelene skjermet for dem med lavest inntekt, men det var før. Nå må utviklingshemmede i Stavanger betale nært 1870 kroner i måneden i egenandeler for dagtilbudet. Stavanger er trolig ikke en versting. Egenandelene og husleiene har vokst såpass mye i mange av landets kommuner, at det kun er struts og ignoranter som ikke innser at budsjettene ikke strekker til.

Regjeringen har mange satsninger på gang på funksjonshemmedefeltet. I tillegg har de lovet å følge opp FNs kritikk av Norges manglende etterlevelse av konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og å sikre likestilling. Et første skritt bør være å sikre at den enkelte har en økonomi som en kan leve av. I dag er gjeldsslavene sikret en bedre økonomi enn Unge uføre.

Det er kommunevalg til høsten. Lokal- og fylkeslag bør høre med politikerne om hvorfor de ikke gjør som Raymond Johansen og Oslo: Innfør en husleie som ikke skaper flere fattige. Ta kontroll over egenandelene. Politikerne viser handlekraft når de er tjent med det. Husk at noen har større økonomiske problemer å slite med enn bompengesatsene!

Jens Petter Gitlesen


 


Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap som Vågå kommune vil tvangsflytte? Beboerne ble idømt kommunens sakskostnader på drøyt 440.000 kroner av lagmannsretten. En anke til Høyesterett koster også penger, – alt for mye for dem som har vært trygdet hele livet. Bidrag kan gis til:


Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

24 mai 2019

Tips noen om siden