Slett arbeid fra Arbeids- og sosialkomiteen

– Dette er for dårlig. Her har vi, sammen med en rekke organisasjoner, satt himmel og jord i sving for å levere høringssvar raskt - også opplever vi å ikke bli hørt i det hele tatt. Jeg forventer langt mer av landets fremste folkevalgte, sier Tom Tvedt, forbundsleder i NFU.

Meld deg inn i NFU!

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Organisasjons- og ferieleir 2023

Nå kan du melde deg på leiren vår for sommeren 2023. Leiren avholdes fra lørdag 22. juli til lørdag 29. juli.

NFU-konferansen 2023

Hva skal til for å inkludere personer med utviklingshemning på i arbeidslivet? Stortingsmeldingen «Menneskerettar for personar med utviklingshemming – Det handlar om å bli høyrt og sett» er til behandling. Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Fagforbundet, Fellesforbundet, FO og ASVL har gitt felles innspill til stortingsmeldingen og arrangerer nå en konferanse 15. mars for å belyse hva vi mener skal til for å gjøre samfunnet mer inkluderende. Konferansen er gratis. Meld deg på her.

Webinar om likepersonsarbeid

NFU arrangerte webinar om likepersonsarbeid 9. mars 2023. Her kan du se opptak av webinaret.

Ny sending fra TV BRA!

Ny sending fra TV Bra! TV Bra var med da NFUs erfaringsutvalg ble etablert. Se sendingen her. BRA NYTT SENDINGER Season 5 | TV BRA

Årskonferanse på Vestlandet

Lørdag 22.04.23 Inviterer NFU Vestland til konferanse. NFU Vestland står klar til å ønske folk fra hele landet velkommen til konferanse i vakre Bergen. Interesserte kan ta kontakt med Evy Knutsen evy.utne.knutsen@outlook.com

Historisk dag

Første møte i erfaringsutvalget til NFU ble avholdt andre helgen i februar 2023 . Alle fylkene har sin representant i utvalget. Vi ønsker å forsterke stemmen til de som har drakta på, og som kjenner på utenforskap.

Feil på fakturaen for medlemskontingent 2023

Innspill til Stortingsmelding 8.

NFUs innspill til Stortingsmelding 8, sammen med innspillene fra Fagforbundet, FO, ASVL, Stiftelsen SOR, NHF, HBF og SAFO er oversendt til Arbeids- og sosialkomiteen. NFU også har deltatt på høringen på Stortinget der vi la frem våre viktigste punkter. 

NFU Ålesund, Sula og Giske lokallag ble 50 år!

Med over 300 medlemmer er NFU Ålesund, Sula og Giske landets desidert største lokallag, og lørdag 7. januar hadde de jubileumsfest.

TV Bra med nyttårsprogram

"Tid for omtanke" er et nyttårsprogram der mennesker med utviklingshemming får slippe til med refleksjonene sine fra året som har gått og håpene for året som kommer.
Utklipp fra Høyres nettside

Høyre tar sats i politikken overfor mennesker med utviklingshemning

I anledning funksjonshemmedes dag, presenterte Erna Solberg og Paul Chaffey over 70 tiltak for å skape en bedre hverdag for personer med utviklingshemming. 
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Ekspertutvalget for å utrede inkorporering av CRPD

Regjeringen har nedsatt ekspertutvalget som skal som skal utrede hvordan FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal innlemmes i norsk lov.

Webinar om Helsedirektoratets veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemning.

Her finner du opptak av webinaret fra 30.11.2022 https://youtu.be/GARyYKn-rUM Her finner du Powerpointpresentasjonen.
penger

Mye positivt for mennesker med utviklingshemning i budsjettavtalen

Budsjettforhandlingene mellom Ap, Sp og SV ga positive resultater for mange med utviklingshemning.

Webinar om Helsedirektoratets veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemning

Velkommen til NFUs webinar om Helsedirektoratets veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemning. Tid 30. november 2022 , 19.00 - 20.00

Ny sending fra TV BRA!

Her kan du se siste episode av BRA nytt. Sesong 4 episode 7 handler om fotball, dans og musikk.

NFUs webinar «Hvordan søke prosjektmidler til lokallag?»

Her finner du opptak av webinaret om hvordan søke midler til lagene. Innledning ved Helene T. Strøm-Rasmussen, prosjektkoordinator i NFU Innføring i Stiftelsen Dams Ekspress-program v/Helene Strøm-Rasmussen (NFU) og Jan Gulbrandsen (Stiftelsen Dam) Eli Steen fra NFU Drammen og Lier lokallag og Geir Tore Søreide fra Vestland fylkeslag fortalte om sine erfaringer fra å søke midler fra ulike aktører.

LDOs seminar «Likeverdige helsetjenester for mennesker med utviklingshemning - hvorfor har vi ikke kommet lenger?».

LDO presenterte rapporten "Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet" Sivilombudet presenterte funn fra besøk i boliger for personer med utviklingshemning. Generalsekretær i NFU Hedvig Ekberg hadde også et innlegg på seminaret. Hun snakket om holdninger overfor personer med utviklingshemning.

Ferdige nettsteder

I prosjektet "Mosjon og trening" har Karde i samarbeid med NFU laget nettstedet "Mosjon og trening" for mennesker med utviklingshemning. Det er en form for idébank for ulike aktiviteter for mennesker med utviklingshemning. Det er også mulig å kjøre trenings- og dansevideoer fra nettstedet. Her er det også et menyvalg om hvordan støttepersoner kan bidra for å øke mengden fysiske aktiviteter for mennesker med utviklingshemning.

De fikk fast jobb

Høgskolen i Innlandet er så fornøyd med den jobben Tom Remi Kongsmo og Hege Christin Nilsson har gjort på vernepleierutdanningen det siste året at de har ansatt dem på fast basis.
Statssekretær Gry Haugsbakken, John-Harald Wangen og kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Gledens dag!

Endelig er stortingsmeldingen om menneskerettighetene til personer med utviklingshemning klar. Forbundsleder Tom Tvedt, generalsekretær Hedvig Ekberg og mangeårig ansatt i NFU, John-Harald Wangen, var tilstede da kultur og likestillingsministeren la frem meldingen i dag.

Gledelige nyheter på NFU og SORs konferanse om CRPD.

Statssekretær Gry Haugsbakken (KUD) kunngjorde at stortingsmeldingen om menneskerettighetene for personer med utviklingshemning lanseres fredag 4. november.

Webinar om digitalt utenforskap (e-ID/BankID) 2. november

NFU arrangerer webinar om digitalt utenforskap (e-ID/BankID) 2. november fra kl 19.00-20.00. Webinaret arrangeres som et Teamsmøte. Du finner lenke til møtet nederst i denne saken.

Send inn ditt kunstbidrag – det kan bli forsiden til NOU-en!

Likestillings- og mangfoldsutvalget søker kunst til forside! Utvalget skal i 2023 publisere en rapport som sier noe om hva som trengs for at barn, unge og voksne med funksjonsvariasjoner skal kunne leve gode og likestilte liv på alle samfunnsarenaer. Rapporten skal ha en forside, og vi lyser derfor ut en konkurranse for å få et bilde, tegning, maleri eller annet kunstuttrykk som kan brukes som forside til rapporten.

Spørreundersøkelse om nettstedet "Mosjon og trening"

I prosjektet Mosjon og trening har Karde i samarbeid med NFU laget et nettsted som heter Mosjon og trening. Se www.mosjonogtrening.no Det er først og fremst laget for mennesker med utviklingshemning.

Spørreundersøkelse om nettstedet "Hjemmetrening og videokontakt"

I prosjektet Hjemmetrening og videokontakt har Karde i samarbeid med NFU laget et nettsted for å fremme fysisk aktivitet og sosiale treff for mennesker med utviklingshemning. Nettstedet heter Hjemmetrening og videokontakt. Målgruppen er tjenesteytere i boliger, avlastere, foreldre og andre støttepersoner for mennesker med utviklingshemning.

Tatoveringstrend tar av

NRK skriver på nettidene sine om ny tatoveringstrend som skal gi støtte til personer med Down syndrom.
Helse- og omsorgsdepartementets forslag til statsbudsjett

Spikeren i kista for boligdrømmen

Mennesker med utviklingshemning er blant de gruppene som har størst problemer med å komme inn i boligmarkedet. Boligkøen er lang. Få eier sin egen leilighet og knapt noen får velge hvor, hvordan og med hvem de skal bo. Nå foreslår regjeringen å sette spikeren i kista, slutte med statlige tilskudd, velte kostnadene over på kommunen eller eventuelt formuende med utviklingshemming.

Aksjon foran Stortinget om arbeid

Forbundsleder Tom Tvedt holdt en appell foran Stortinget torsdag 6.10. 2022. Appellen handlet om retten til arbeid for personer med utviklingshemning.

Rapport om tvangsbruk mot personer med utviklingshemning i Bodø

Sivilombudet med ny rapport etter tilsyn med regelverket om tvang og makt, i boliger for personer med utviklingshemming, i Bodø. Dette er den fjerde rapporten i rekken, hvor Sivilombudet har sett på etterlevelsen av tvangsregelverket overfor personer med utviklingshemming i ulike kommuner, hvor både kommunen og statsforvalteren får kritikk.

Uttalelser fra NFUs ledersamling

Helgen 23.-25. september var NFUs landsstyre og fylkesledere samlet på Gardermoen. Forsamlingen ble enige om tre uttalelser.

Verdens største teaterpris ble delt ut i Oslo

Søndag 18. september mottar det australske kompaniet Back to Back Theatre "Den internasjonale Ibsenprisen 2022".

Stiftelsen Dam deler ut Helseprisen 2022.

Helseprisen er Stiftelsen Dams årlige utmerkelse, som går til et helseprosjekt i regi av en frivillig organisasjon. På Frivillighetens dag 5. desember 2022 deles prisen ut for syvende gang, og nå trenger vi publikums hjelp til å finne den beste kandidaten.

Superlekene på Eide 2022

Superlekene arrangeres for å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse for utviklingshemmede personer. Superlekene arrangeres nå på Eide helgen 1 og 2 oktober!

Første høyere utdanning for mennesker med utviklingshemning

Kronikk i Stavanger Aftenblad 1.9.2022: Når VID vitenskapelige høyskole ønsker de første studentene med utviklingshemming velkommen i Stavanger, er det en historisk dag både for VID og kunnskapsnasjonen Norge.
justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

Bremseklossen i funksjonshemmedepolitikken?

Regjeringen synes ikke å ha startet arbeidet med å gjøre funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) til norsk lov. Er justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl en bremsekloss i prosessen?
Edny og Gunhild

Tanker om en leir

Edny deltok på NFUs leir på Tromøya sammen med sin datter Gunhild og deler her sine erfaringer og tanker om leiroppholdet.
Norges lover/CRPD

Konferanse om funksjonsevnekonvensjonen (CRPD)

Regjeringen vil gjøre FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) til norsk lov. Hva vil dette bety?
Penger

Fikk redusert erstatning på grunn av utviklingshemming

Frostating lagmannsrett har nylig avsagt en dom hvor erstatningen settes relativt lavt fordi retten mener det er tvilsomt om personen vil dra nytte av erstatningen.
Bankgiro

Mange vil få problemer med girobetaling i nettbank

Mange personer med utviklingshemning har fått hjelp av pårørende eller verge til å betale fakturaer i nettbank. Denne muligheten er nå blitt vesentlig begrenset.
Faksimile fra NRK.no

Fritt skolevalg i videregående opplæring

Den 22. juni kunne vi lese om Malin på nrk.no, som fikk avslag på sitt ønske om å gå på videregående skole i Kristiansand sammen med vennene sine. Elever i videregående har rett til fritt skolevalg innen fylket, men fylkeskommunen mente at Malin måtte gå på videregående skole i hjemkommunen Vennesla.

Innstranda IL arrangerte sommerturnering

Helga 11 og 12. juni hadde Innstranda IL i Bodø Sommerturnering. Ca 100 personer var i sving med deltakere fra Rognan, Halsøy IL, Sandesjøen IL og Innstranda IL. På lørdagskvelden var det stor stemning med festmiddag og dans. Hasselbussen spilte.

Nytt prosjekt innvilget!

HELT MED har søkt midler sammen med NFU til en karriereportal for personer med utviklingshemning. I dag kom Stiftelsen Dam på overraskelsesbesøk for å overrekke gladnyheten om at 1.400.000kr har blitt bevilget. Det treårige prosjektet starter opp til høsten og har som mål å få flere personer med utviklingshemning ut i arbeid. NFU er stolt prosjekteier! Vi gratulerer så mye, og gleder oss til å følge prosjektet videre.
Kristiansand byvåpen

Kristiansand kommune – verst eller best?

Kristiansand blir holdt frem av andre kommuner fordi de bruker så lite per innbygger med utviklingshemning. Kan hende kommunen heller bør betraktes som en versting?
Trondheims kommunevåpen

Hva er galt i Trondheim?

Trondheim er nok en god by for de fleste innbyggerne. For mennesker med utviklingshemning, kan det være motsatt. Det er på høy tid at politisk- og administrativ ledelse kjenner sitt ansvar, tar kritikk på alvor og bygger opp det bo- og tjenestetilbudet som de har bygget ned de siste 10-15 årene.
NFU Trøndelag

Etablering av et godt bo- og tjenestetilbud for mennesker med utviklingshemming i Trondheim

Årsmøtet i NFU Trøndelag vedtok følgende uttalelse om bo- og tjenestetilbudet for mennesker med utviklingshemning i Trondheim.
Sivilombudets logo

Ulovlig innelåsning av personer med utviklingshemning i Kristiansand kommune

Sivilombudet avdekket ulovlig innelåsing av mennesker med utviklingshemming i Kristiansand kommune.

SAFO på mottakelse hos statsministeren

SAFO tok onsdag 30. mars med seg John-Harald Wangen på mottakelse i statsministerboligen. John-Harald har arbeidet som kontorfullmektig i Norsk Forbund for Utviklingshemmede i nesten 40 år, og han kan fortelle litt av hvert, både om hvordan livet med utviklingshemming arter seg, og hva som må bedres og endres.
Vistestølen sykehjem

Likestillings- og diskrimineringsombudet stiller spørsmål med tvangsflyttingen i Randaberg

Randaberg kommune vil flytte tolv personer fra de tre bofellesskapene hvor de nå bor, til Vistestølen sykehjem. Nå stiller Likestillings- og diskrimineringsombudet kommunen spørsmål om saken.
Dritan Kreshpaj

Dritans uverdige skjebne

Dritan Kreshpaj ble tvangsflyttet fra Verdal til Østre Toten kommune av Utlendingsdirektoratet (UDI). Til tross for at Dritan har oppholdstillatelse og har bodd i Norge i 15 år, så er det ingen kommuner som vil påta seg kostnadene de omfattende tjenestene Dritan behøver. UDI legger derfor mannen jevnlig ut på anbud blant private omsorgsfirma.
Faksimile fra Aftenbladet.no

Ulovlige husleiekontrakter i Sandnes

NFUs jurdiske rådgiver Ingvild Østerby, hevder at Sandnes kommune bruker ulovlige husleiekontrakter, skriver Stavanger Aftenblad.
John Langdon Down

Dr. John Langdon Down – toppstudenten som viet sitt liv til utviklingshemmede

Bjug Ringstad

CRPD må inkorporeres i menneskerettighetsloven

Bjug Ringstad, tidligere nestleder i NFU, er aktiv i Arbeiderpartiet. På årsmøtet i Innlandet Arbeiderparti, talte Bjug Ringstad for å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i menneskerettighetsloven.
Rita Ottervik

Ramsalt kritikk av Trondheim kommune

Kommunerevisjonen i Trondheim kommer med drepende kritikk av tilbudet til innbyggere med utviklingshemning.
Gunn Strand Hutchinson

Bør utviklingshemming være en diagnose?

Bør "psykisk utviklingshemming" erstattes med en annen benevnelse? Bør en fjerne "psykisk utviklingshemmning" som medisinsk diagnose? Spørsmålene opptar NFUs landsstyre som har bedt om tilbakemeldinger fra organisasjonen.
Anna Kittelsaa

En bolig er ikke et hjem

For personer med utviklingshemming er ikke boligen bare et hus eller en leilighet, det har blitt en boform, en samling av leiligheter med fellesareal og personalrom hvor beboere og ansatte deler dagliglivet. Og det er denne helheten som kalles for «boligen», skriver Anna Kittelsaa.

Vil du delta i forskningsprosjektet  ” Utviklingshemming og selvbestemmelse i ordinært arbeid” ?

Hei! Har du lyst å være med i et forskningsprosjekt? Jeg ønsker å finne ut om personer med lett grad av utviklingshemming som deltar i ordinært arbeid opplever selvbestemmelse.
Vistestølen sykehjem

Planlegging av tvangsflytting fortsetter i Randaberg

Kommunestyret i Randaberg vedtok å flytte innbyggere i kommunale bofellesskap til Vistestølen sykehjem, uten å ta hensyn til beboernes motstand mot å flyttes. Kommunens planlegging fortsetter.
Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, Dritan Kreshpaj og Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

Ulovlig myndighetsutøvelse?

UDIs tvangsflytting av Dritan Kreshpaj fra Verdal kommune til Østre Toten, synes å være av tvilsom karakter. NFU har ikke lyktes verken i jakten på vedtak om tjenester eller i brukermedvirkning.
Dritan Kreshpaj

Flyttes fra Verdal til Østre Toten

UDI skal flytte Dritan Kreshpaj som siden 2005 har bodd i Innherred. Ingen kommuner vil bosette mannen som har utviklingshemning og store helseproblemer. Det private omsorgsfirmet Ecura vant UDIs anbudskonkurranse. Nå skal Dritan flyttes til det nedlagte sykehjemmet i Østre Toten kommune.

Quiz om rettigheter

Her finner du quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"

Mosjon og trening

Nå har Karde også startet opp prosjektet "Mosjon og trening", et oppfølgingsprosjekt til «Hjemmetrening og videokontakt". Her skal Karde produsere et motiverende nettsted for mennesker med utviklingshemning. Det skal dreie seg om hjemmetrening via digitale ressurser og diverse utendørsaktiviteter.