Sara Bell (SV)

Kritisk til å legge personer med store bistandsbehov på anbud

Sara Bell (SV) stiller spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjekol om hva regjeringen vil gjøre for å få slutt på den uverdige praksisen med å legge personer med store bistandsbehov på anbud.
Arnhild Voll Eek

Tvangsflytting i Randaberg

– Norge er et fritt land som skal etterleve grunnleggende menneskerettigheter. Innbyggerne kan selv kjøpe eller leie bolig, uten at kommunen kan legge seg opp i slikt, sier juridisk rådgiver i NFU, Arnhild Voll Eek.

Økonomi- og organisasjonsrådgiver

Ledig stilling i NFU for deg som har økonomi- og organisasjonskompetanse og som ønsker å jobbe for et samfunn for alle.
Atle Midtgård

Skal Sarpsborg gjeninnføre spesialskolene?

Bystyrerepresentant Atle Midtgård (Rødt) er sterkt kritisk til Sarpsborg kommune som synes å gjeninnføre spesialskoler og tørker støvet av det forlatte begrepet "ikke opplæringsdyktig".

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) søker jusstudenter til frivillig rådgivningsarbeid

Vi søker studenter som kan arbeide selvstendig og har gode samarbeidsevner. Vi ønsker i hovedsak studenter som har startet tredje studieår og som har mulighet for å jobbe rundt 6 timer i uken, mellom kl. 8 og 16. For studenter som er inne i sitt siste semester vil det være mulighet for å gå over i et ca. halvt års vikariat fra og med juni 2022.
Søylediagram

«Kommuner det er naturlig å sammenligne seg med»

Når konsulenter og kommuner skal forsvare kutt i tjenester, så hører en ofte det absurde argumentet at en bruker for mye i forhold til «kommuner det er naturlig å sammenligne seg med». Det at slike sammenligninger er uten substans og fri for analytisk verdi, synes få å være klar over.
Anita som kommunen vil tvangsflytte

Randabergs argumentasjon for tvangsflytting er misforstått

– Det er vanskelig å godta Randaberg kommunes argumentasjon for å tvangsflytte innbyggere med utviklingshemning, sier professor emerita og NFUs landsstyremedlem, Anna Kittelsaa.

Gode eksempler - jobb

Filmer om arbeidsliv ferdige Karde og NNDS (Norsk Nettverk for Down syndrom) har samarbeidet om to arbeidslivsprosjekter. I prosjektet "Støtte til vanlig arbeid" produserte Karde en nettressurs for støtteapparatet til mennesker med utviklingshemning, www.laboris-støtte.no. Den er å anse som en verktøysklasse for hjelp til inkludering på ordinære arbeidsplasser. Det ble også laget en tilsvarende nettressurs for mennesker med utviklingshemning, www.laboris.no.

Bli med på konkurranse! Tell skritt og du har mulighet til å vinne en fin premie.

Nettstedet www.mosjonogtrening.no er helt nytt. Du kan finne mye interessant informasjon om trening der. I januar starter den første konkurransen på nettstedet.
Anita i NRK-studio

NRK omtaler tvangsflytting i Randaberg

Både Dagsrevyen og NRK Rogaland omtalte Randaberg kommunes planer om å tvangsflytte Anita og elleve andre innbyggere med utviklingshemning fra bofellesskapene hvor de nå bor, til Vistestølen sykehjem.
Foto av Anita

Randaberg kommune vil tvangsflytte Anita (43) til sykehjemmet

Siden 1996 har det vært en nasjonal målsetning å få unge med funksjonsnedsettelser ut av sykehjem. Randaberg går motsatt vei og vil flytte Anita (43) fra sin leilighet i Daleveien, til Vistestølen sykehjem.
Illustrasjon

NFU takker A/S Norske Shell og deres ansatte

NFU takker A/S Shell Norge og deres ansatte for årets mest overraskende julegave!
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Her finner du quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"

Mosjon og trening

Nå har Karde også startet opp prosjektet "Mosjon og trening", et oppfølgingsprosjekt til «Hjemmetrening og videokontakt". Her skal Karde produsere et motiverende nettsted for mennesker med utviklingshemning. Det skal dreie seg om hjemmetrening via digitale ressurser og diverse utendørsaktiviteter.