Meld deg inn i NFU!

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Megatown

Megatown er Norges første spillefilm med og for mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser. 59 skuespillere med forskjellige grader av funksjonsnedsettelser spiller i filmen. Endelig er det en film rettet mot den målgruppen.

Trygdeoppgjøret - Hva betyr det for deg?

Grunnbeløpet i folketrygden økes med 6,41 prosent til 118.620 kroner. Dette påvirker blant annet uføretrygd. – Jeg er glad for at vi i år får en god vekst i grunnbeløpet. Ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, som for eksempel uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, får en økning på 6,41 prosent, sier Arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen.

Et svakt budsjett

– Vi vet at det fortsatt er en vei å gå for å oppfylle menneskerettighetene til personer med utviklingshemning. Det er derfor skuffende at det fra regjeringen gjøres så lite for å sikre retten til å delta på lik linje, sier Tom Tvedt, leder av Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

På høy tid!

I dag kom likestillings- og mangfoldsutredningen, som har fått navnet «På høy tid». Forbundsleder Tom Tvedt er enig i at det er på høy tid at noe gjøres for å sikre et likestilt samfunn for mennesker med utviklingshemning.

Høring Ungdomsgaranti

NFU har levert høringssvar på høring - Forslag til forskriftsfesting av en ungdomsgaranti i ny forskrift om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi.  NFU mener at forskriftsfesting av en ungdomsgaranti er positiv så lenge det sikres at mennesker med utviklingshemning omfattes av forskriften.

Redd Barna inviterer til barnerettighetsfrokost

Redd Barna inviterer til barnerettighetsfrokost og rapportlansering om barn med funksjonsnedsettelser 3. mai. Diskriminering vs. inkludering – i skolen, fritida og kommunen.

Stortingshøring om ny opplæringslov

Torsdag 20. april deltok NFU i høring på Stortinget om ny opplæringslov. Her kan du lese våre innspill.

Menneskerettigheter for mennesker med utviklingshemming behandlet i Stortinget.

– Det er bra man endelig har fått på plass en stortingsmelding, og at den nå har fått tilslutning i Stortinget. Men det er fortsatt mye som mangler. Vi lover å fortsette å pushe regjeringen på å følge opp det som nå er vedtatt, og å fortsette jobben med å få regjering og stortinget til å vedta politikk og lovverk som forbedrer menneskerettighetene til personer med utviklingshemming, sier forbundsleder Tom Tvedt.

God politisk debatt i Bærum

Mandag 17. april stilte alle de 10 politiske partiene i Bærum til debatt i Kunnskapssenteret i Sandvika. Dette for å diskutere situasjonen for innbyggere med funksjonshemming i kommunen. Debatten ble ledet av Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) Tom Tvedt, og nærmere 100 interesserte tilhørere hadde tatt turen. 

Sommerleir i Selbu 2023

NFU Trøndelag Fylkeslag i samarbeid med Selbu frivilligsentral og Peder Morset Folkehøgskole inviterer deg til å delta på sommerleir fra mandag 7.- lørdag 12. august på Peder Morset Folkehøgskole i Selbu.

Organisasjons- og ferieleir 2023

Nå kan du melde deg på leiren vår for sommeren 2023. Leiren avholdes fra lørdag 22. juli til lørdag 29. juli.

Bli med på Superlekene på Lillehammer!

For første gang skal Superlekene avholdes i olympiske rammer på Birkebeineren Skistadion på Lillehammer. Superlekene Vinter Lillehammer går av stabelen 22. april.

Slett arbeid fra Arbeids- og sosialkomiteen

– Dette er for dårlig. Her har vi, sammen med en rekke organisasjoner, satt himmel og jord i sving for å levere høringssvar raskt - også opplever vi å ikke bli hørt i det hele tatt. Jeg forventer langt mer av landets fremste folkevalgte, sier Tom Tvedt, forbundsleder i NFU.

NFU-konferansen 2023

Hva skal til for å inkludere personer med utviklingshemning på i arbeidslivet? Stortingsmeldingen «Menneskerettar for personar med utviklingshemming – Det handlar om å bli høyrt og sett» er til behandling. Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Fagforbundet, Fellesforbundet, FO og ASVL har gitt felles innspill til stortingsmeldingen og arrangerer nå en konferanse 15. mars for å belyse hva vi mener skal til for å gjøre samfunnet mer inkluderende. Konferansen er gratis. Meld deg på her.

Webinar om likepersonsarbeid

NFU arrangerte webinar om likepersonsarbeid 9. mars 2023. Her kan du se opptak av webinaret.

Ny sending fra TV BRA!

Ny sending fra TV Bra! TV Bra var med da NFUs erfaringsutvalg ble etablert. Se sendingen her. BRA NYTT SENDINGER Season 5 | TV BRA

Årskonferanse på Vestlandet

Lørdag 22.04.23 Inviterer NFU Vestland til konferanse. NFU Vestland står klar til å ønske folk fra hele landet velkommen til konferanse i vakre Bergen. Interesserte kan ta kontakt med Evy Knutsen evy.utne.knutsen@outlook.com

Historisk dag

Første møte i erfaringsutvalget til NFU ble avholdt andre helgen i februar 2023 . Alle fylkene har sin representant i utvalget. Vi ønsker å forsterke stemmen til de som har drakta på, og som kjenner på utenforskap.

Feil på fakturaen for medlemskontingent 2023

Innspill til Stortingsmelding 8.

NFUs innspill til Stortingsmelding 8, sammen med innspillene fra Fagforbundet, FO, ASVL, Stiftelsen SOR, NHF, HBF og SAFO er oversendt til Arbeids- og sosialkomiteen. NFU også har deltatt på høringen på Stortinget der vi la frem våre viktigste punkter. 

NFU Ålesund, Sula og Giske lokallag ble 50 år!

Med over 300 medlemmer er NFU Ålesund, Sula og Giske landets desidert største lokallag, og lørdag 7. januar hadde de jubileumsfest.

TV Bra med nyttårsprogram

"Tid for omtanke" er et nyttårsprogram der mennesker med utviklingshemming får slippe til med refleksjonene sine fra året som har gått og håpene for året som kommer.
Utklipp fra Høyres nettside

Høyre tar sats i politikken overfor mennesker med utviklingshemning

I anledning funksjonshemmedes dag, presenterte Erna Solberg og Paul Chaffey over 70 tiltak for å skape en bedre hverdag for personer med utviklingshemming. 
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Ekspertutvalget for å utrede inkorporering av CRPD

Regjeringen har nedsatt ekspertutvalget som skal som skal utrede hvordan FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal innlemmes i norsk lov.

Quiz om rettigheter

Her finner du quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"

Mosjon og trening

Nå har Karde også startet opp prosjektet "Mosjon og trening", et oppfølgingsprosjekt til «Hjemmetrening og videokontakt". Her skal Karde produsere et motiverende nettsted for mennesker med utviklingshemning. Det skal dreie seg om hjemmetrening via digitale ressurser og diverse utendørsaktiviteter.