Bli medlem!

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!
Edny og Gunhild

Tanker om en leir

Edny deltok på NFUs leir på Tromøya sammen med sin datter Gunhild og deler her sine erfaringer og tanker om leiroppholdet.
Norges lover/CRPD

Konferanse om funksjonsevnekonvensjonen (CRPD)

Regjeringen vil gjøre FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) til norsk lov. Hva vil dette bety?
Bitten Munthe-Kaas

Bitten er død

Alle som har vært engasjert i NFU de siste 40-årene, har møtt Bitten Munthe-Kaas gjennom skrift eller besøk. Søndag den 3. juli døde Bitten (eller Birgitte som hun var døpt).
Penger

Fikk redusert erstatning på grunn av utviklingshemming

Frostating lagmannsrett har nylig avsagt en dom hvor erstatningen settes relativt lavt fordi retten mener det er tvilsomt om personen vil dra nytte av erstatningen.
Bankgiro

Mange vil få problemer med girobetaling i nettbank

Mange personer med utviklingshemning har fått hjelp av pårørende eller verge til å betale fakturaer i nettbank. Denne muligheten er nå blitt vesentlig begrenset.
Faksimile fra NRK.no

Fritt skolevalg i videregående opplæring

Den 22. juni kunne vi lese om Malin på nrk.no, som fikk avslag på sitt ønske om å gå på videregående skole i Kristiansand sammen med vennene sine. Elever i videregående har rett til fritt skolevalg innen fylket, men fylkeskommunen mente at Malin måtte gå på videregående skole i hjemkommunen Vennesla.

Innstranda IL arrangerte sommerturnering

Helga 11 og 12. juni hadde Innstranda IL i Bodø Sommerturnering. Ca 100 personer var i sving med deltakere fra Rognan, Halsøy IL, Sandesjøen IL og Innstranda IL. På lørdagskvelden var det stor stemning med festmiddag og dans. Hasselbussen spilte.

SAFO med Webinar om inkluderende skole, torsdag 16. juni kl. 20.00-21.15

Safo inviterer til webinar om inkluderende praksis i skole 16 juni kl. 20- 21.15 Skole er den viktigste arenaen for skolebarn og god inkludering i skole er noe våre medlemmer er veldig opptatte av.

Nytt prosjekt innvilget!

HELT MED har søkt midler sammen med NFU til en karriereportal for personer med utviklingshemning. I dag kom Stiftelsen Dam på overraskelsesbesøk for å overrekke gladnyheten om at 1.400.000kr har blitt bevilget. Det treårige prosjektet starter opp til høsten og har som mål å få flere personer med utviklingshemning ut i arbeid. NFU er stolt prosjekteier! Vi gratulerer så mye, og gleder oss til å følge prosjektet videre.

Siste konkurranse i "Mosjon og trening»

I juni er konkurransen på nettstedet www.mosjonogtrening.no igjen svært enkel å delta i. Man kan vinne en t-skjorte med et eget bilde, enten ved flest trinn eller tilfeldig uttrekning. Konkurransen er den siste i prosjektet Mosjon og trening.
Kristiansand byvåpen

Kristiansand kommune – verst eller best?

Kristiansand blir holdt frem av andre kommuner fordi de bruker så lite per innbygger med utviklingshemning. Kan hende kommunen heller bør betraktes som en versting?
Trondheims kommunevåpen

Hva er galt i Trondheim?

Trondheim er nok en god by for de fleste innbyggerne. For mennesker med utviklingshemning, kan det være motsatt. Det er på høy tid at politisk- og administrativ ledelse kjenner sitt ansvar, tar kritikk på alvor og bygger opp det bo- og tjenestetilbudet som de har bygget ned de siste 10-15 årene.

Mai-konkurransen i "Mosjon og trening»

Det er morsomt å finne stolper i Stolpejakten! I mai dreier konkurransen på nettstedet www.mosjonogtrening.no seg om Stolpejakten. For å finne stolper kan dere bruke Stolpejakt-appen eller et papirkart. Man kan vinne en skål med egne bilder på.  
Rita Lucia Endresens

Rita Lucia Endresen

Det gikk en varm vind av vemod og sorg gjennom vennekretsen både i vårt land, og blant Rita Lucia Endresens mange venner i andre land, da beskjeden kom om at vår gode venn hadde sovnet inn skjærtorsdag 14. april, bare 66 år gammel.
NFU Trøndelag

Etablering av et godt bo- og tjenestetilbud for mennesker med utviklingshemming i Trondheim

Årsmøtet i NFU Trøndelag vedtok følgende uttalelse om bo- og tjenestetilbudet for mennesker med utviklingshemning i Trondheim.
Sivilombudets logo

Ulovlig innelåsning av personer med utviklingshemning i Kristiansand kommune

Sivilombudet avdekket ulovlig innelåsing av mennesker med utviklingshemming i Kristiansand kommune.

NFU gratulerer Solgården i Spania med 50-års jubileum 30. april til 1. mai 2022

Solgården ligger på Costa Blanca, i provinsen Alicante i Spania. De har arrangert feriereiser med tilrettelegging for mennesker med utviklingshemming, mennesker med nedsatt funksjonsevne og til helsesvake eldre i 50 år! NFU gratulerer med jubileet.
Tom Tvedt og Marius Zahl

Støtt mennesker med utviklingshemning i Ukraina

Inclusion Nordic ber de nordiske regjeringene gjøre en ekstra innsats for innbyggere i Ukraina med utviklingshemning.
Førstehjelpskurs

Leir i Selbu

Tradisjonen tro, inviterer NFU Trøndelag Fylkeslag i samarbeid med Selbu frivilligsentral og Peder Morset Folkehøgskole til sommerleir fra mandag 8.- lørdag 13. august på Peder Morset folkehøgskole i Selbu.

April-konkurransen i "Mosjon og trening»

I april er konkurransen på nettstedet www.mosjonogtrening.no svært enkel å delta i. Man kan vinne en morsom premie.

SAFO på mottakelse hos statsministeren

SAFO tok onsdag 30. mars med seg John-Harald Wangen på mottakelse i statsministerboligen. John-Harald har arbeidet som kontorfullmektig i Norsk Forbund for Utviklingshemmede i nesten 40 år, og han kan fortelle litt av hvert, både om hvordan livet med utviklingshemming arter seg, og hva som må bedres og endres.

Webinar om Superlekene

Velkommen til en presentasjon om Superlekene. Med: Leder Stig Rune Høivik.
Vistestølen sykehjem

Likestillings- og diskrimineringsombudet stiller spørsmål med tvangsflyttingen i Randaberg

Randaberg kommune vil flytte tolv personer fra de tre bofellesskapene hvor de nå bor, til Vistestølen sykehjem. Nå stiller Likestillings- og diskrimineringsombudet kommunen spørsmål om saken.

Konkurranse!

Du kan fortsatt rekke å være med på en spennende konkurranse. Den dreier seg om å bevege deg til danse- og treningsvideoer. Hvis du trener eller danser til minst en video denne uka, kan du være med.
Dritan Kreshpaj

Dritans uverdige skjebne

Dritan Kreshpaj ble tvangsflyttet fra Verdal til Østre Toten kommune av Utlendingsdirektoratet (UDI). Til tross for at Dritan har oppholdstillatelse og har bodd i Norge i 15 år, så er det ingen kommuner som vil påta seg kostnadene de omfattende tjenestene Dritan behøver. UDI legger derfor mannen jevnlig ut på anbud blant private omsorgsfirma.
Faksimile fra Aftenbladet.no

Ulovlige husleiekontrakter i Sandnes

NFUs jurdiske rådgiver Ingvild Østerby, hevder at Sandnes kommune bruker ulovlige husleiekontrakter, skriver Stavanger Aftenblad.

Camp Unik!

Camp Unik arrangeres igjen! Leiren arrangerer på Gurvika feriesenter ved Nevlunghavn fra 17.-19. juni 2022.
John Langdon Down

Dr. John Langdon Down – toppstudenten som viet sitt liv til utviklingshemmede

Bjug Ringstad

CRPD må inkorporeres i menneskerettighetsloven

Bjug Ringstad, tidligere nestleder i NFU, er aktiv i Arbeiderpartiet. På årsmøtet i Innlandet Arbeiderparti, talte Bjug Ringstad for å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i menneskerettighetsloven.
Rita Ottervik

Ramsalt kritikk av Trondheim kommune

Kommunerevisjonen i Trondheim kommer med drepende kritikk av tilbudet til innbyggere med utviklingshemning.
Gunn Strand Hutchinson

Bør utviklingshemming være en diagnose?

Bør "psykisk utviklingshemming" erstattes med en annen benevnelse? Bør en fjerne "psykisk utviklingshemmning" som medisinsk diagnose? Spørsmålene opptar NFUs landsstyre som har bedt om tilbakemeldinger fra organisasjonen.
Anna Kittelsaa

En bolig er ikke et hjem

For personer med utviklingshemming er ikke boligen bare et hus eller en leilighet, det har blitt en boform, en samling av leiligheter med fellesareal og personalrom hvor beboere og ansatte deler dagliglivet. Og det er denne helheten som kalles for «boligen», skriver Anna Kittelsaa.

Hjelp mennesker med utviklingshemning i Ukraina.

Inclusion Europe har startet en innsamlingsaksjon for mennesker med utviklingshemning i Ukraina. NFU støtter opp om aksjonen.

Vil du delta i forskningsprosjektet  ” Utviklingshemming og selvbestemmelse i ordinært arbeid” ?

Hei! Har du lyst å være med i et forskningsprosjekt? Jeg ønsker å finne ut om personer med lett grad av utviklingshemming som deltar i ordinært arbeid opplever selvbestemmelse.

Landets første tilbud om høyere utdanning for mennesker med utviklingshemning.

Til høsten starter landets første tilbud om høyere utdanning for mennesker med utviklingshemning. Søknadsfristen er 15. mars.

Opprop om beskyttelse av funksjonshemmede i Ukraina

Funksjonshemmedebevegelsen i Norge slutter seg til oppropet fra «The European Disability Forum» (EDF), og vil be om at norske myndigheter og norske humanitære aktører tar et spesielt ansvar for å beskytte funksjonshemmede og bidra til funksjonshemmedes sikkerhet i den pågående krigen i Ukraina.
Vistestølen sykehjem

Planlegging av tvangsflytting fortsetter i Randaberg

Kommunestyret i Randaberg vedtok å flytte innbyggere i kommunale bofellesskap til Vistestølen sykehjem, uten å ta hensyn til beboernes motstand mot å flyttes. Kommunens planlegging fortsetter.
Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, Dritan Kreshpaj og Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

Ulovlig myndighetsutøvelse?

UDIs tvangsflytting av Dritan Kreshpaj fra Verdal kommune til Østre Toten, synes å være av tvilsom karakter. NFU har ikke lyktes verken i jakten på vedtak om tjenester eller i brukermedvirkning.
Dritan Kreshpaj

Flyttes fra Verdal til Østre Toten

UDI skal flytte Dritan Kreshpaj som siden 2005 har bodd i Innherred. Ingen kommuner vil bosette mannen som har utviklingshemning og store helseproblemer. Det private omsorgsfirmet Ecura vant UDIs anbudskonkurranse. Nå skal Dritan flyttes til det nedlagte sykehjemmet i Østre Toten kommune.

Global Disability Summit

Denne uken arrangeres Global Disability Summit for andre gang. Toppmøtet skal sikre at myndigheter, organisasjoner og privat næringsliv forplikter seg til økt innsats for personer med funksjonsnedsettelse. Møtet er digitalt, og vi oppfordrer alle til å se på programmet.
Skilt: Molde

Molde kommune kuttet ulovlig i enkeltvedtak

Statsforvalteren har konstatert at Molde kommune handlet i strid med lovverket da kommunen fulgte rådene fra Rune Devold AS og kuttet i enkeltvedtakene til 69 innbyggere med utviklingshemning.
arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, Dritan Kreshpaj og Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

Ta en prat med Verdal kommune!

UDI hevder at ingen kommuner vil bosette Dritan Kreshpaj. Dette er ikke er så underlig all den tid Verdal kommune ikke visste at Dritan Kreshapaj bodde i kommunen. Er viljen til stede, så kan justisministeren, arbeidsministeren sammen med ordføreren i Verdal, løse problemet på en god måte.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Her finner du quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"

Mosjon og trening

Nå har Karde også startet opp prosjektet "Mosjon og trening", et oppfølgingsprosjekt til «Hjemmetrening og videokontakt". Her skal Karde produsere et motiverende nettsted for mennesker med utviklingshemning. Det skal dreie seg om hjemmetrening via digitale ressurser og diverse utendørsaktiviteter.