Om NFU

NFU ble stiftet i 1967, og har ca 8300 medlemmer. Aktiviteten er fordelt på 12 fylkeslag og 172 lokallag over hele landet. NFU har mer enn 1000 tillitsvalgte. NFU har landsmøte hvert 4. år. Forbundsleder er Tom Tvedt.

NFU er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming. Vi er også en viktig høringsinstans i alle saker som berører mennesker med utviklingshemning, nasjonalt og internasjonalt.

NFU driver solidaritetsarbeid i Afrika og Asia

NFU er medlem av:

NFUs historie finner du her.

Tips noen om siden