Samarbeid

NFU er en liten organisasjon. Men sammen med andre blir vi både store og sterke.

Vi samarbeider med andre organisasjoner i Norge, i Norden og i verden forøvrig. Vårt solidaritetsarbeid, finansiert av Norad, viser også at vi har et hjerte for personer med utviklingshemning i land som har langt større utfordringer enn det vi opplever her hjemme.

Samarbeidspartnere i Norge

I Norge er NFU medlem av paraplyorganisasjonen Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO)

SAFOs hjemmeside

SAFO består av:

Norges Handikapforbund (NHF)

Foreningen Norges døvblinde (FNDB)

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Samarbeid i Norden

Inclusion Nordic (IN) (tidligere Nordisk Samarbeidsråd, NSR) er et samarbeidsråd for søster-organisasjonene i Norden. Vi møtes en gang i året, utveksler informasjon og samordner synspunktene våre overfor nordiske myndigheter og Inclusion Europe og Inclusion International.

Aktiviteten i Inclusion Nordic finansieres av den enkelte medlemsorganisasjon. Inclusion Nordic har også kontakt med et nordisk nettverk av forskere og et nordisk nettverk med utgangspunkt i ansatte i tjenestene og fagpersoner.

NFU er representert ved:
Forbundsleder og generalsekretær 


I tillegg til NFU består Inclusion Nordic av:

FUB, Sverige

Inre Ringen, Sverige

LEV, Danmark

Throskahjalp, Island

FDUV, Finnland

DUV, Åland

Steg for Steg, Finnland

Samarbeid i resten av verden.

NFU er med i Inclusion International, en stor internasjonal sammenslutning av organisasjoner for utviklingshemmede. Vi arbeider også aktivt i den europeiske regionsavdelingen, Inclusion Europe.


Inclusion Europes logo
Inclusion Europe (IE)

Inclusion Europe har medlemmer i 34 land både i øst og vest Europa. IE arbeider for menneskerettigheter for personer med utviklingshemming, inkludering i samfunnet og mot diskriminering.
Nedbygging av institusjonene, oppbygging av kommunale tjenester og en inkluderende skole for alle er viktige saker som IE arbeider med nå. De driver et aktivt lobbyarbeid mot EU og har flere EU finansierte prosjekter. De er rådgiver overfor EU kommisjonen og EU parlamentet i spørsmål og saker som omhandler personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Inclusion Internationals logo
Inclusion International (II)

Inclusion International er en verdensomspennende sammenslutning av organisasjoner som arbeider for rettighetene til personer med utviklingshemming og deres familier. Gjennom 40 år har II drevet lobbyarbeid. II er nå en av de store ikke kommersielle organisasjonene for og av funksjonshemmede som arbeider opp mot FN og verdensbanken.

Det er viktig å ha kontakt med verdens helse organisasjon (WHO), UNESCO, ECOSOC, ILO og UNICEF. Her utformes internasjonale traktater og avtaler. Eksempler på det er menneskerettighetserklæringen, erklæringen om barns rettigheter, det verdensomspennende målet om en inkluderende skole for alle, standardreglene for personer med nedsatt funksjonsevne og tusenårsmålene for å nevne noen av de viktigste for vårt arbeid.
Ca 200 organisasjoner i 115 land verden over er medlemmer av Inclusion International. Organisasjonen er delt inn i fem regioner og NFU er derfor også medlem av Inclusion Europe.

Tips noen om siden