Organisasjonsarbeid

Her finner du som styremedlem nyttige dokumenter og skjema.

Verve medlemmer.

Kurs- og studiearbeid. NFUs kursmateriell. Hvordan søke kursmidlermidler.

Likepersonsarbeid og rapportering: Hva er likepersonsarbeid og hvordan rapportere.

Styrearbeid og interne skjema: Vedtekter, årsmøtedokumenter, reiseregningsskjema, maler for styrearbeid.

Søke midler: Her finner du oversikt over steder lagene kan søke midler.

NFUs nettsider: Brukernavn og passord til sidene for de som skal redigere. Veiledning til redaktører.

NFUs logo og grafiske profil: Til bruk for trykksaker og materiell.

Brukermedvirkning gjennom vår paraplyorganisasjon SAFO

Opplæringsopplegget "Gode råd"

App om brukermedvirkning som kan lastes ned til mobilen

 

 

Tips noen om siden