Søke prosjektmidler

NFU jobber aktivt for å nå målene i vårt arbeidsprogram, blant annet gjennom å initiere og delta i ulike prosjekter. Dette kan være prosjekter som utføres av NFU alene eller prosjekter som utføres i samarbeid med andre parter. For å skaffe finansiering til slike prosjekter søker vi støtte fra ulike tilskuddsytere.

Trond Bjerknes og Margit Jacobsend Fond m. flere

Stiftelsen Dam

Andre steder å søke støtte

Tips noen om siden