Stiftelsen Dam

NFU har vært en godkjent søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam siden 2004. Vi jobber aktivt for å nå målene i vårt arbeidsprogram, og da er det flott å ha mulighet til å kunne søke midler til små og store prosjekter. Dette kan være prosjekter som utføres av NFU alene eller i samarbeid med andre parter. Hovedmålet er uansett å bedre levekårene, helsen eller den sosiale deltakelsen til personer med utviklingshemning.

Ønsker du å søke midler gjennom NFU, må prosjektet bidra til å styrke satsningsområdene i vårt prinsipp- og arbeidsprogram. Alle prosjektsøknader må søkes og koordineres sentralt i NFU, dette gjelder også fylkes- og lokallag. Kontaktperson er Helene T. Strøm-Rasmussen, telefon 22 39 60 58 eller epost: htsr@nfunorge.org. Vi ønsker at dere tar kontakt med NFU minst to måneder før søknadsfristen til Stiftelsen Dam.

En forespørsel om prosjektsamarbeid vil bli vurdert av et utvalg på bakgrunn av et utkast til prosjektbeskrivelse. Søkeren vil deretter få tilbakemelding om NFU ønsker å gå videre med samarbeidet. Dersom man blir enige om et samarbeid, vil NFUs administrasjon være behjelpelig med råd og veiledning videre i prosessen frem mot endelig prosjektsøknad.

På Stiftelsen Dams nettsider finner du mer informasjon om hvordan du kan søke midler og hva en prosjektsøknad bør inneholde.

De ulike utlysningene:

Ekspress

Lokale aktiviteter. Kun for medlemsorganisasjoner.

Sum: 5.000-40.000

Varighet: Inntil 12 måneder

Prosess: Løpende (oppstartsdato tidligst to måneder etter at søknaden er sendt inn). 

Helse

Prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Sum: 40.000-400.000

Varighet: Inntil 24 måneder

Prosess: Løpende (oppstartsdato tidligst to måneder etter at søknaden er sendt inn). 

Utvikling

Prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Sum: 400.000-1.500.000

Varighet: Inntil 48 måneder

Prosess: To-trinn. Frist 15.november

Forskning

Forskningsprosjekter

Sum: Inntil 3 millioner

Varighet: inntil 36 mnd (72 mnd for phD)

Prosess: To-trinn. Frist 15.februar.

 

Fuglen DAM

Tips noen om siden