Nå kan du søke midler fra Stiftelsen Dam

NFU er en godkjent søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam. Alle prosjektsøknader må innsøkes og koordineres sentralt i NFU, dette gjelder også fylkes- og lokallag. Nedenfor kan du lese om frister og krav til søknadsprosessen i NFU.

Stiftelsen Dam støtter prosjekter innen helse og forskning. For å søke om støtte må du samarbeide med en godkjent søkerorganisasjon. Ønsker du å søke midler gjennom NFU, må prosjektet bidra til å styrke satsningsområdene i vårt prinsipp- og arbeidsprogram.

For mindre prosjekter med et budsjett opp til kr. 30.000, kan NFUs fylkes- og lokallag søke støtte gjennom Ekspress som har søknadsfrist 15.mars og 15.september hvert år.

MERK - ulike frister internt hos NFU og Stiftelsen Dam: 

Frist for kontakt om samarbeid med NFU: Søknadsfrist NFU: Søknadsfrist Stiftelsen Dam:
HELSEPROSJEKTER    
15.januar 15.februar 15.mars
15.juli 15.august 15.september

 

FORSKNINGSPROSJEKTER

 
17.desember 17.januar 17.februar (skissesøknad)

 

UTVIKLINGSPROSJEKTER

 
15.juli 15.august 15.september (skissesøknad)

 

Ved ønske om prosjektsamarbeid med NFU, kontakt prosjektkoordinator Helene T. Strøm-Rasmussen på telefon 22 39 60 58 eller epost: htsr@nfunorge.org. Ta kontakt i god tid!

En forespørsel om prosjektsamarbeid vil bli vurdert av et utvalg på bakgrunn av et utkast til prosjektbeskrivelse. Søkeren vil deretter få tilbakemelding om NFU ønsker å gå videre med samarbeidet. Dersom man blir enige om et samarbeid, vil NFUs administrasjon være behjelpelig med råd og veiledning videre i prosessen frem mot endelig prosjektsøknad, som må være klar innen ovennevnte frister. 

På Stiftelsen Dams nettsider finner du mer informasjon om hvordan du kan søke midler og hva en prosjektsøknad bør inneholde. 

Fuglen DAM

Tips noen om siden