NFU-konferansen 2024

Takk for en flott NFU-konferanse 2024. Vi håper å se der igjen til neste år!

Presentasjoner fra konferansen:

Artikkel - 24 utdanning. Alternativ og supplerende kommunikasjon. Professor Kristine Stadskleiv

Artikkel 27 Arbeid. Større valgfrihet gjennom tidlig karriereveiledning. Merethe Horgen og Jens Gram, ASVL

Bufdirs arbeid med CRPD hos statsforvalterne og i kommunene ved fagdirektør Maren Anna Lervik

Oppsummering av Ekspertutvalgets rapport ved Kjetil Mujezinovic Larsen

Artikkel 12 likhet for loven/selvbestemmelse. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sin rapport om inkorporering av CRPD ved fagdirektør Eli Knøsen

Overganger mellom skole og arbeidsliv. Professor Hanne Marie Høybråten Sigstad, UiO

Om konferansen

NFU-konferansen er en årlig konferanse i regi av Norsk Forbund for Utviklingshemmede. I 2024 vil konferansen ta for seg innstillingen fra Ekspertutvalget som skal utrede inkorporering av CRPD i norsk lov.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Uloba - Independent Living, ASVL, Fagforbundet og FO. Dersom du er medlem i NFU (Ikke medlem? Bli medlem her!) eller medlem/ansatt i en av samarbeidsorganisasjonene får du billett til medlemspris.

Faktura sendes i etterkant av konferansen. Melder du deg av innen 1. mars faktureres du ikke.

Program NFU-konferansen 15. mars 2024

Konferansierer: NFUs Erfaringsutvalg

09.00: Kaffe, registrering og underholdning av Torshovkorpset

09.30: Velkommen av NFUs forbundsleder Tom Tvedt og leder av Erfaringsutvalget Henriette Hvarnes Hansen

09.35: Åpningstale av statssekretær i KUD Even Aleksander Hagen

09.45: Oppsummering av Ekspertutvalgets rapport ved Kjetil Mujezinovic Larsen

10.10: Personlige historier fra NFUs Erfaringsutvalg og TVBRA

10.30: Pause

10.45: Presentasjon om verdien av selvbestemmelse ved filosof Einar Øverenget

11.25: Politisk debatt ledet av NFUs forbundsleder Tom Tvedt og leder av Erfaringsutvalget Henriette Hvarnes Hansen

12.10: Bruk BRAVO-appen! ved Monica Johannessen og Mats Sollid

12.15: Lunsj

12.45: Bufdirs arbeid med CRPD hos statsforvalterne og i kommunene ved fagdirektør Maren Anna Lervik

13.00: Artikkel 12 likhet for loven/selvbestemmelse. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sin rapport om inkorporering av CRPD ved fagdirektør Eli Knøsen

13.15: Artikkel 19 selvstendig liv/beslutningsstøtte ved prosjektleder Elin Rise og politisk rådgiver Martine Eliasson i Uloba - Independent living Norge

13:50: Pause

14.10: Artikkel 24 utdanning. Alternativ og supplerende kommunikasjon. Professor Kristine Stadskleiv, UiO

14.25: Overganger mellom skole og arbeidsliv. Professor Hanne Marie Høybråten Sigstad, UiO

14.40: Artikkel 27 arbeid. Større valgfrihet gjennom tidlig karriereveiledning. Merethe Horgen og Jens Gram, ASVL

15.00: Reportasje om Megatown

15.05: Hilsen fra NFU

15.15: Avslutning
Tips noen om siden