Prosjekter

NFU jobber aktivt for å nå målene i vårt arbeidsprogram, blant annet gjennom å initiere og delta i ulike prosjekter. Dette kan være prosjekter som utføres av NFU alene eller prosjekter som utføres i samarbeid med andre parter. For å skaffe finansiering til slike prosjekter søker vi støtte fra ulike tilskuddsytere.

fuglen DamStiftelsen Dam

NFU har siden 2004 søkt og fått prosjektmidler til en rekke ulike prosjekter gjennom Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen). Mer informasjon om disse kan du finne ved å søke på Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek 

Les mer om hvordan du kan søke om prosjektmidler fra stiftelsen Dam gjennom NFU.

 

Tips til andre steder å søke prosjektstøtte:

Sparebankstiftelsen

Gjensidigestiftelsen

Kavlifondet

Fritt ord

Kronprinsesse Märthas Minnefond

Prinsesse Märtha Louises Fond

Legater

Tips noen om siden