Hvorfor driver NFU solidaritetsarbeid?

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Foreldre forstår hverandre

NFU har et ansvar når det gjelder å bruke den posisjonen vi har, vårt internasjonale nettverk og vår erfaring til å bedre livssituasjonen for mennsker med utviklingshemning - også utenfor Norges grenser.

NFU som inspirator og nettverksbygger

Vår visjon er et samfunn for alle der menneskerettighetene respekteres og hvor ingen blir diskriminert. NFU ønsker å bidra til dette gjennom å

  • inspirere personer med utviklingshemning og deres pårørende, og ved å styrke likemannsarbeid og foreldres posisjon.
  • skape internasjonale nettverksmøter hvor vi kan dele erfaringer og knytte internasjonale fellesskapsbånd.
  • dele våre erfaringer på de områdene hvor NFU har jobbet systematisk og målrettet for å bedre posisjonen til personer med utviklingshemning i Norge.

 

Tips noen om siden