Prosjektene

  • I perioden 2020-2024 har vi to prosjekter; Inclusion Africa og Together for Inclusion.

Together for Inclusion i Uganda og Etiopia

Together for Inclusion (TOFI) er en unik og nyskapende sammenslutning av 15 sivilsamfunnsorganisasjoner, koordinert av Atlas-alliansen, der det overordnede målet er at rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne blir realisert. TOFI er fordelt over seks land i Afrika sør for Sahara; Uganda, Sør-Sudan, Somalia, Niger, Etiopia og Mosambik. De tematiske områdene er "Human Rights Advocacy", "Inclusive Education" og "Economic Empowerment".

NFUs hovedfokus er å øke partnerorganisasjonenes kapasitet og evne til å jobbe for menneskerettighetene til personer med utviklingshemning, og  for implementering av FN-konvensjonen CRPD. Målet er at partnerorganisasjonene våre kan jobbe for sine medlemmers rettigheter også etter at prosjektet er avsluttet. NFU er en del av TOFI-programmet i to av landene.  

  • Uganda jobber vi med Human Rights Advocacy. Vi har to partnere; Uganda Parents of Persons with Intellectual Disabilities (UPPID), og Inclusion Uganda.
  • I Etiopia jobber vi med Human Rights Advocacy og Inclusive Education. Vi har to partnere; Federation of Ethiopian Associations of People with Disabilities (FEAPD) og Fikir – Ethiopian National Association on Intellectual Disabilities (FENAID). I tillegg har NFU ansvaret for å koordinere TOFI-programmet i Etiopia på overordnet nivå som «country lead».

 

Inclusion Africa

Glade mennesker

Inclusion Africa er et regionalt prosjekt med medlemsorganisasjoner fordelt over hele Afrika. Inclusion International består av fem regionale undergrupper, der Inclusion Africa er en av dem. De har 25 medlemsland, som sammen jobber for å oppfylle rettighetene til mennesker med utviklingshemning.

Tips noen om siden