Internasjonalt stoff fra Samfunn for alle

NFU Internasjonalt har fast spalte i Samfunn for alle.

Her er våre spennende artikler fra de siste numrene:

Nr. 2 2023 "En skjebnesvanger misforståelse" og "NFU er en viktig støttespiller for Inclusion Africa"

Nr. 1 2023 "En kommende TikTok-stjerne?"

Nr. 5 2022 "Regjeringen skyter seg selv i foten"

Nr. 4 2022 "Kampen for rettigheter i Etiopia"

Nr. 3 2022 "Tre generasjoner i Mukono"

Nr. 2 2022 "Prosjektbesøk til Etiopia"

Nr. 1 2022 "Thank you, NFU!"

Nr. 5 2021 "Det er nå det gjelder"

Nr. 4 2021 "Hvordan TOFI endrer liv"

Nr. 3 2021 "Miheret Nigusse - en viktig stemme for utviklingshemmede i Afrika"

Nr. 2 2021 " Vi er på rett vei, men ikke i mål"

Nr. 1 2021: " Nye midler til Together for Inclusion"

Nr. 3 2020: " Covid-19 gir ekstreme utfall i Uganda"

Nr. 2 2020: "Sammen for inkludering"

Nr. 5 2018: "Inkluderende utdanning i Afrika"

Nr. 1 2017: "Årsmøte i PFPID" og "NFUs tale på årsmøtet"

Nr 5 2016: "Sammen for fremtiden"

Nr. 4 2016: "Gjennombrudd i FN-systemet!"

Nr. 3 2016: "Salu - en mor i Nepal" og "UNICEF fikk TV-aksjonen 2017"

Nr. 2 2016: "Vegen mot inkluderande utdanning har starta i Zambia" og "Utdanning gjenoppretter en families verdighet"

Nr. 1 2016: "Store nyheter fra Nepal"

Nr. 5 2015: "Aksjonsforskning for lærere på Zanzibar"

Nr. 4 2015: "Internasjonalt på leiarsamlinga"

Nr. 3 2105: "Forberedt på et jordskjelv?" og "Funksjonshemmedes situasjon i Nepal nå"

Nr. 2 2015: "En grepa dame i Malawi"

Nr. 1 2015: "Rita i Lalitpur"

Nr. 6 2014: "Funksjonshemmede vinner frem", "Humor - et viktig verktøy for å få saker på agendaen!", "Hva foregår i Europa?" og "EPSA"

Nr. 5 2014: "Fokus i Atlas-alliansen på inkluderande utvikling"

Nr. 4 2014: "Global rapport om likhet for loven"

Nr. 3 2014: "Kampanjeuke i Oslo om utdanning for alle"

Nr. 2 2014: "Podcam jobber hardt for inkludering" og "Viser lederskap på inkludering"

Nr. 1 2014: "Gutten uten navn" og "Fra Mombasa til Sundvollen"

Nr. 6 2013: "Besøk på inkluderande skule i Paje" og "Partnerseminar på Zanzibar"

Nr. 5 2013:  "Celebert besøk i Oslo" og "Aktiv mor i Malawi"

Nr. 4 2013: "Håp om globalt fokus på funksjonshemning"

Nr. 3 2013: "UNICEF-rapport om barn med funksjonshemning" og "Fokus på NFU-støttet prosjekt på Zanzibar"

Nr.2 2013: "Evaluering på Zanzibar"

Nr. 1 2013: "Den første verdenskongressen om lokalisert rehabilitering (CBR)" og "Norsk bistand og mennesker med utviklingshemning".

Nr. 6 2012: "Noen vil deg vondt" og "Internasjonal konferanse i Washington". 

Nr. 5 2012: "Viktig møte i UD" og "Langveisfarende på NFUs landsmøte".

Nr. 4 2012: "På lokallagsmøte i Jambiani" og "Juma på sommerskolen".

Nr. 3 2012: "Norsk bistand ekskluderer de som trenger det mest" og "Besøk fra Zambia".

Nr. 2 2012: "Inclusion Africa med fokus på artikkel 19" og "Mot en bedre fremtid for Ngenda (14) i Zambia".

Nr. 1 2012: "Ny partner i Nepal" og "Inclusion-forum i Kathmandu".

Nr. 6 2011: "Fauzia - en ildsjel på Zanzibar" og "Fellessamling i Nairobi".

 

 

 

Tips noen om siden