Informasjon

Utviklingshemning er en samlebetegnelse for en rekke ulike tilstander eller diagnoser. Felles kjennetegn er at evnen til å lære og til å klare seg i samfunnet, er mer eller mindre redusert.

Gutt i barnehageUtviklingshemning eller psykisk utviklingshemning er en betegnelse på medfødt eller tidlig ervervet kognitiv svikt. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) bruker nå konsekvent betegnelsen ”utviklingshemmet” for å unngå misforståelser og sammenblanding med psykiske sykdommer.

Kognitiv svikt fører til at funksjoner som tenking, oppmerksomhet, hukommelse, læring og språkforståelse er redusert.

Det er tre diagnostiske kriterier for å kunne gi den medisinske diagnosen psykisk utviklingshemmet:

  • redusert mental funksjon.
  • mangelfull tilpasning.
  • tilstanden har vist seg før personen har fylt 18 år.

Innen medisinen er det nå vanlig å klassifisere psykisk utviklingshemming i fire kategorier. Lett psykisk utviklingshemming, moderat psykisk utviklingshemming, alvorlig psykisk utviklingshemming og dyp psykisk utviklingshemming.

Årsaker

Utviklingshemning kan ha mange årsaker:

  • kromosomfeil
  • stoffskiftesykdommer
  • infeksjoner og sykdommer som røde hunder under svangerskapet
  • fødselsskader som f.eks. for tidlig fødsel og lav fødselsvekt
  • etter fødselen kan det være skader i forbindelse med sykdommer som hjernehinnebetennelse, hjernebetennelse eller skader ved ulykker

Varierende utvikling

Hvor mye hjelp og støtte den enkelte vil trenge gjennom livet varierer fra person til person. Hvor stor skaden er, hvilke muligheter en har for å utvikle sine evner og anlegg, og hvordan omgivelsene legges til rette for den enkelte, er viktige faktorer som vil påvirke livskvalitet og hjelpebehov.

Personer med en lettere psykisk utviklingshemming vil trenge lengre tid til å lære og å utvikle kompensatoriske funksjoner. De vil ha problemer med abstrakte begreper og å sette seg inn i hvordan andre tenker. De vil kunne lære å lese, skrive og enkel regning, men oppgaver der mange faktorer spiller sammen vil være vanskelig å takle. De skiller seg ikke mye fra andre barn forutsatt at de må møtes med forståelse.

Personer med en moderat utviklingshemming vil ha vanskeligheter med å generalisere. De er avhengig av det konkrete. De kan teknisk lære å lese, men tolkningen av det de leser kan være vanskelig. De forstår sitt nærmiljø ut fra egne erfaringer og konkrete opplevelser. Tid kan være vanskelig å forstå.

For dere som søker mer spesiell informasjon kan dere kontakte fastlegen. Pedagogisk psykologisk tjeneste og helsestasjonen er også faginstanser som kan hjelpe dere.

Alle helseforetakene har en habiliteringstjeneste som fastlegen eller kommunen kan henviser dere til ved spesielle behov. Mye informasjon finnes også på nettet noen aktuelle nettsteder kan være:

Frambu senteret for sjeldne funksjonshemminger

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

Helsedirektoratet har utgitt mye informasjonsmateriell. 

Tips noen om siden