Diagnoser

Det finnes forskjellige definisjoner av utviklingshemning. Nedenfor finner du link til den internasjonale klassifikasjonen av utviklingshemning (ICD)

Fra naku.no

Dame som syrDet skal anvendes tester som er tilpasset lokale kulturelle normer og stemme overens med individets funksjonsnivå, f eks fysiske svekkelser. Det skal helst settes opp en skala over sosial modning og tilpasning.

En merker seg at uten standardiserte prosedyrer, må diagnosen bare ses på som en foreløpig antakelse.

Personer som oppnår verdier på 50- 69 på standardiserte IQ-tester kan indikere en lett psykisk utviklingshemming.

Link til elektronisk søkeverktøy ICD-10.  

Frambu er et kompetansesenter for sjeldne og lite kjente syndromer. Frambu er et nasjonal kompetansesenter under spesialisthelsetjenesten. Det er et suplement til det ordinære hjelpeapparat og en møteplass for familier og fagpersoner. Her kan du også finne mer informasjon om forskjellige diagnoser.  

Tips noen om siden