Litteratur

Under har vi samlet noen nettsteder der du kan finne relevant litteratutr og informasjon om utviklingehemning. Noe er beregnet for fagpersoner, annet for utviklingshemmede og deres pårørende.

NAKU Kunnskapsbanken

NAKU har utarbeidet en kunnskapsbank som skal fungere som en veiviser til kunnskap og kompetanse som kan bidra til å sikre gode tjenester til og levekår for personer med utviklingshemning.

SOR (Samordningsrådet for arbeid med mennesker med utviklingshemning)

På denne siden får du informasjon om aktuelle fagbøker innen helse, omsorg og sosialtema. Du kan også bestille bøkene direkte ved å klikke på boktitlene.

Søsken til barn med funksjonsnedsettelser
NTNU har utgitt en rapporten "Som alle andre? Søsken til barn og unge med funksjonsnedsettelser"

Du kan lese mer om rapporten "Som alle andre" på NTNUs hjemmesider

Viktig bok: "Vanlig eller utviklingshemmet?" I boka "Vanlig eller utviklingshemmet? Selvforståelse og andres forståelser" møter leserne syv unge mennesker med utviklingshemning. Forfatteren, Anna M. Kittelsaa, formidler hvordan merkelappen utviklingshemning er med å påvirke deres selvforståelse og hverdagsliv.

Les mer og bestill boken på Fagbokforlagets hjemmeside.

https://www.fagbokforlaget.no/Vanlig-eller-utviklingshemmet/I9788245010749

Tips noen om siden