Samarbeidspartnere

Her er en oversikt over samarbeidspartnere som har nyttig informasjon om internasjonalt arbeid og inkludering av funksjonshemmede.

Atlas-alliansen

Atlas-alliansen er en stiftelse av organisasjoner av funksjonshemmede, pasienter og pårørende i Norge som er involvert i internasjonalt bistandsarbeid. NFU er medlem i Atlas-alliansen.

Enabling Education Network (EENET)

EENET er et nettverk av bl.a. lærere, foreldre, studenter, beslutningstakere og NGOer som jobber med inkluderende utdanning.

International Disability and Development Consortium (IDDC)

IDDC er en global sammenslutning av 23 organisasjoner som jobber med bistand og funksjonshemmede i over 100 land verden over.

 Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund (NHF) er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede. NHF og NFU samarbeider om prosjektet i Zambia.

 Inclusion International

Inclusion International er en global føderasjon av familiebaserte organisasjoner som jobber for rettighetene til mennesker med utviklingshemninger.

 

Tips noen om siden