Finansiering

NFU mottar støtte fra Norad, via Atlas-alliansen. Midlene fra Norad finansierer NFUs internasjonale arbeid. Porteføljen for 2020 er på ca 6,6 mill. NOK.

Tips noen om siden