NFU gir mer enn 400 juridiske råd hvert år

Hva slags hjelp har du krav på? Hvordan skal du gå frem for å få hjelpen familien trenger? Er du uenig i et vedtak fra kommunen?

NFU har jurister som gir medlemmene råd og veiledning i slike spørsmål. Vi vet at det ikke alltid er lett å få den hjelpen du trenger. Lover og regler kan i tillegg være vanskelige å sette seg inn i og forstå rekkevidden av. Derfor er vi her for deg.

Foruten råd og veiledning skriver også våre jurister høringssvar til lovendringer, meldinger fra Stortinget, retningslinjer og utredninger. Videre representerer de NFU i arbeidsgrupper, referansegrupper, og andre forum.

Et sted å henvende seg

Det kan være godt å vite at du har et sted å henvende deg til. NFUs juridiske rådgivere kan ikke gi deg alle svarene, men vi kan eventuelt gi råd om hvem du kan henvende deg til. Dette kan for eksempel være andre fagmiljøer og instanser eller medlemmer i NFU som har erfaringer det kan være nyttig å lytte til.

Hedvig EkbergHedvig er NFUs generalsekretær

Hedvig Ekberg (bildet) jobber noe med juridiske spørsmål. Hun er utdannet jurist og har lang erfaring med fagfeltene helse- og omsorgstjenester, tvang og makt, vergemål, bolig, velferdsteknologi og tvungen omsorg. Hun har bistått enkeltpersoner og familier i en rekke saker.

IngvildJuridisk rådgiver Ingvild Østerby

 

 

 

 

Juridisk rådgiver Arnhild Voll Eek

Fellesnevnerne for sakene de juridiske rådgiverne jobber med kan være mange - forskjellene likeså. Noen saker lar seg løse raskt, andre kan ta svært lang tid. Og ikke alle saker får ønsket utfall, selv om lover og regler er klare nok. Ofte blir kommunenes dårlige økonomi brukt som det avgjørende argument for ikke å følge lover og regler.

I menyen til venstre kan du lese om noen saker som belyser noen av utfordringene som NFU kommer bort i når medlemmer henvender seg til våre jurister.

Meld deg inn i NFU her

Tips noen om siden