Interessepolitikk

Etter ansvarsreformen var det nok mange i NFU som pustet lettet ut og tenkte at endelig var livsvilkårene for mennesker med utviklingshemning sikret. I etterpåklokskapens lys bør vi konstatere et fremtiden ikke kan sikres - en gang for alle.

Av Jens Petter Gitlesen,

Selv om nasjonale politiske målsetninger ofte følges, har de lett for å glemmes. Glemsel er en spesielt stor utfordring i saker som angår små grupper med svak stemme.

Lang liste med brudd på målsetninger

Listen over grove og åpenbare brudd på nasjonale, politiske målsetninger er lang. Det er ikke mot politikkens natur at det handles på tvers av lovverk og uttalte målsetninger. Skal noe skje, må saken først komme på det politiske sakskartet. I det minste noen sentrale politikere må være godt informert og kjenne til gode løsninger. Aller helst bør disse politikerne tilhøre det politiske flertallet.

NFU påvirker den politiske dagsorden

I denne prosessen har NFU sine muligheter. Vi kan jobbe for å få saker på den politiske dagsorden, vi kan jobbe for å informere politikere og gi dem gode løsninger som alle kan leve godt med.

NFU - en viktig pådriver i kommunene

Hovedutfordringen til NFU på det interessepolitiske feltet er først og fremst kommunene. De har ansvaret for viktige felt som skole, omsorgstjenester og i stor grad boligbygging. Hvis ikke NFU selv er pådrivere for å sikre en god utvikling for personer med utviklingshemning, så er det ikke så mange andre som gjør den jobben for oss.

Disse sakene arbeider NFU med

På Landsstyremøtet 2021 ble det vedtatt hva NFU skal arbeide med i neste landsstyreperiode. Dette finner du mer informasjon om i arbeidsprogrammet vårt. Vi vil også etterhvert legge ut mer informasjon om våre arbeidsområder på denne siden.

Barn i klasseFor å bedre levekårene er det nødvendig å påvirke politikere og myndigheter. Vi møter både statsråder og andre sentrale politikere, og vi avgir høringssvar når nye lover og regler utformes.

Nasjonalt og lokalt

I tillegg sitter vi i en rekke arbeidsgrupper på nasjonalt og lokalt nivå. Organisasjonen har også direkte kontakt med lokale politikere og representanter for kommunene. Alt dette gjør oss til en viktig pådriver for bedre levekår og rettigheter for mennesker med utviklingshemning.

NFU er ofte representert i det kommunale eller fylkeskommunale rådet for funksjonshemmede. RundskrivQ-21/2012 Om lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m.

Tips noen om siden