Informasjons- og utviklingsprogram

BLDs Informasjons- og utviklingsprogram 2010-2013

Sitat fra BLDs nettsider: "Mennesker med utviklingshemming har rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet sammen med andre. Utviklingshemmede skal ha de samme valgmuligheter som andre. Det var hovedinnholdet i den såkalte ”HVPU-reformen” eller ”ansvarsreformen” som ble vedtatt for 20 år siden. Dette gjelder fortsatt. Mennesker med utviklingshemming skal ikke diskrimineres."

Lenke til BLDs sider der Informasjons og utviklingsprogrammet ligger

Tips noen om siden