Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Hovedutfordringen til NFU på det interessepolitiske feltet er først og fremst kommunene. De har ansvaret for viktige felt som skole, omsorgstjenester og i stor grad boligbygging. NFU er ofte representert i det kommunale eller fylkeskommunale rådet for funksjonshemmede.

Tips noen om siden