Rapporter

Norsk bistand ekskluderer funksjonshemmede

En rapport lagt fram av Norad i mars 2012 viser at funksjonshemmede i stor grad er ekskludert fra norsk bistand, til tross for at myndighetene selv har laget planer for inkludering av funksjonshemmede. Les mer her:

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

 

Inclusion Internationals globale rapporter

Inclusion International har produsert fire globale rapporter. Dette er flotte og informative rapporter som kan være et godt verktøy i lobbyarbeid.

The Right to Decide (2014) presenterer perspektivet til 600 personer med utviklingshemning og deres familier når det gjelder retten til å bestemme over eget liv. I tillegg har rettighetsforkjempere og 80 organisasjoner fra mer enn 40 land bidratt til rapporten.

Living in the community (2012) tar for seg artikkel 19 i FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den handler om retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet. Her kan man lese historier fra hele verden som gir et unikt bilde av hvordan mennesker med utviklingshemning har det der de bor.

Education for all (2009) handler om artikkel 24 om utdanning i FN-konvensjonen. Selv om alle barn har rett til utdanning, er fortsatt 77 millioner barn uten skolegang. 25 millioner er barn med nedsatt funksjonsevne. Rapporten gir gode eksempler på inkluderende utdanning.

Hear our voices on poverty (2006) inneholder intervjuer med personer med utviklingshemning og deres familier om fattigdom og ekskludering. Det er 130 millioner mennesker med utviklingshemning i verden, og uansett hvor de bor er historiene veldig like: de er ekskludert fra utdanning, arbeidsliv og helsetilbud. De føler seg usynlige. Denne rapporten er med på å gi dem en stemme.

Tips noen om siden