Tidligere prosjekter

Organisasjonsutvikling i NepalMøte

NFU var i Nepal fra 2004 til 2019. Et av hovedmålene for vårt samarbeid var å samle foreldreorganisasjonene ute i distriktene til en felles nasjonal organisasjon slik at de kan stå sterkere sammen i dialog med myndighetene. Parents Federation for Persons with Intellectual Disabilities (PFPID) ble etablert i 2011, og de siste årene var fokuset på kapasitetsbygging av organisasjonen. Vi hadde opplæring av ansatte og styremedlemmer, vi etablerte flere lokallag og fylkeslag der vi gir informasjon til foreldre, og vi drev lobbyarbeid overfor lokale og nasjonale myndigheter.

Organisasjonen kan kontaktes direkte: info.pfpid.programmes@gmail.com

 

Tips noen om siden