Likepersonsarbeid og rapportering

Oversikt over likepersoner i NFU

Med likepersonsarbeid menes overføring av personlig erfaring mellom personer med nedsatt funksjonsevne og mellom pårørende. Arbeidet skal være organisert og skal være til hjelp, støtte og veiledning partene imellom.

Normalt vil den som overfører erfaringer har lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige. Erfaringene kan dreie seg om reaksjoner i forbindelse med en funksjonsnedsettelse eller hvordan en kan mestre en hverdag med nedsatt funksjonsevne.

Likepersonsarbeid skal være frivillig og ulønnet og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper. 

 

 

Tips noen om siden