Hva er en likeperson

En likeperson i NFU er en person som har personlig erfaring med nedsatt funksjonsevne, enten som pårørende, familiemedlem eller at man har nedsatt funksjonsevne selv.

Likepersonen skal ha bearbeidet egne erfaringer og være i stand til å være en god samtalepartner eller veileder for andre i samme båt.

Her kan du lese hva som står i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forskrift om hva som skal til for  å være en telelnde.

Tips noen om siden