Hva er likeperson-arbeid

Med likepersonsarbeid menes overføring av personlig erfaring mellom personer med nedsatt funksjonsevne og mellom pårørende. Arbeidet skal være organisert og være til hjelp, støtte og veiledning partene imellom.
Likepersonsarbeid skal være frivillig og ulønnet og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper.

Tips noen om siden