Foto av Ole som baby

Foto: Marion Haslien

Foreldrestøttetjenesten

Foreldrestøttetjenesten er et tilbud til gravide, foreldre til nyfødte og småbarn, hvor barnet har en utviklingshemning.

Noen får diagnosen utviklingshemning mens de er i svangerskapet, andre får beskjeden først når barnet har begynt på skolen. Diagnosen utviklingshemning forteller veldig lite og spenner fra det å lære litt saktere enn andre til dem som har store medisinske utfordringer og kort forventet levetid.

Foreldre reagerer også svært ulikt når barnet får en diagnose som medfører utviklingshemning, men felles for de fleste er at det kommer en reaksjon. NFU har ca. 8300 medlemmer, hvor de fleste har en utviklingshemning eller er nære pårørende til mennesker med utviklingshemning. Svært mange i NFU har vært gjennom slike opplevelser, tanker og reaksjoner som er vanlige når barnet får en diagnose som medfører utviklingshemning.

Foreldrestøttetjenesten er en mulighet for dem som nylig har fått en utviklingshemningsdiagnose på sitt barn, til å ta kontakt med noen av våre likepersoner. På denne måten kan foreldre med erfaring være en hjelp og støtte for foreldre som nylig har fått diagnosen på sitt barn og som mangler erfaring med hva dette kan medføre.

Har du spørsmål eller ønsker kontakt om forhold rundt utviklingshemning, utviklingshemning og graviditet eller det å være foreldre til mennesker med utviklingshemning, kan du kontakte:
Norsk Forbund for Utviklingshemmede på telefon 22 39 60 50 eller e-post post@nfunorge.org

Se også vår facebookside

Folder fra Foreldrestøttetjenesten

Likepersoner

Tips noen om siden