NFUs logo og profilmanual

Hvorfor er profilen viktig?

NFUs profil skal bidra til å sammenfatte de ulike nivåene i organisasjonen og skape en felles identitet som ansatte og medlemmer skal kjenne igjen og føle seg fortrolig med. Dette er med på å øke folks bevissthet om NFU som en seriøs organisasjon.

Profilen er i tråd med retninglinjer for universell utforming. God lesbarhet og forståelse er ivarett gjennom skrift og størrelse, papirtype, farger og billedbruk.

Vi oppfordrer derfor alle som arbeider med profilering av NFU om å gjøre seg kjent med manualen, slik at den visuelle profilen blir ivaretatt.

For nærmere informasjon se link under.

Brevmal

Brevmal NFU sentralt, lokallagene kan benytte denne, bare bytt ut adressen.

NFUs grafiske profilmanual

NFU Logo 1181*1395 pixler

NFU logo Flere format

NFU logo avlang

NFU logo paint

PowerPointmal - versjon 1 av 2 - Ferdige utforminger for tekst og bilder

PowerPointmal - versjon 2 av 2 - Egne utforminger for tekst og bilder

Tips noen om siden