Kurs- og studiearbeid

En viktig del av organisasjonsarbeidet er kurs- og studieaktivitet. Gjennom kursing får medlemmene først og fremst kunnskap. Samtidig skaper aktiviteten møteplasser og verksteder for utvikling av organisasjonen.

NFUs kursmateriell

Finansiering

De viktigste inntektene for kurs- og studieaktivitet, er tilskudd fra vårt studieforbund, Studieforbundet Næring og Samfunn, og egenandel fra deltakerene.

Opplysninger om hva som kreves for å få støtte til kurs, om studieplan og dokumentasjon, samt retninglinjer og tilskuddsatser, se vedlagte link under.

Nærmere informasjon innhentes på Studieforbundet Næring og Samfunn sin hjemmeside.

Tips noen om siden