Kurshefter

NFU har utviklet kurshefter og kursopplegg om ulike temaer.

De ulike kursene har en studieplan registrert i vårt studieforbund - Studieforbundet næring og samfunn. Registrering og rapportering av kurs gjøres via Studieforbundet næring og samfunn..

Kursheftene ligger klare for gratis nedlasting. Heftene kan også bestilles i innbundet utgave, uten kostnad.