Kurshefte - NFU - en organisasjon

Kursheftet kan lastes ned her

Kursheftet handler om organisasjonen NFU. Målgruppen er mennesker med utviklingshemning og andre som vil lære organisjonen å kjenne. Målsettingen er å gi økt kunnskap om NFU som interesseorganisasjon.

Kurset har en studieplan registrert i vårt studieforbund - Studieforbundet næring og samfunn. Registrering og rapportering av kurs gjøres via studieforbundets dataprogram Kursadm - http://www.naeringogsamfunn.no

 

Produsent Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Artikkelnummer 00019
Pris: 0 Kroner