Kurshefte - NFU - en organisasjon

Heftet handler om organisasjonen NFU. Målgruppen er mennesker med utviklingshemning og andre som vil lære organisjonen å kjenne. Målsettingen er å gi økt kunnskap om NFU som interesseorganisasjon.

Kursheftet er midlertidig tatt ut nettbutikken og legges ut igjen på nyåret etter en revidering.

Produsent Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Artikkelnummer 00019
Pris: 50 Kroner