Kurshefte - Tillitsvalgt i organisasjonen

Kursheftet er lagt opp slik at det kan brukes av alle medlemmer i ulike ledd i organisasjonen. Målsettingen med heftet er å gi kunnskap om tillitsvalgtrollen og funksjonen, samt gi økt kjennskap til NFU som interesseorganisasjon.

Kursheftet er midlertidig tatt ut av nettbutikken og legges ut igjen på nyåret etter en revidering.

Produsent Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Artikkelnummer 00017
Pris: 50 Kroner