Kurshefte - Tillitsvalgt i organisasjonen

Kurset skal gi kunnskap om tillitsvalgtrollen og funksjonen, samt gi økt kjennskap til NFU som interesseorganisasjon.

Kursheftet kan lastes ned her

Kurset har en studieplan registrert i vårt studieforbund - Studieforbundet næring og samfunn. Registrering og rapporteromg av kurs gjøres via studieforbundets dataprogram Kursadm - http://www.naeringogsamfunn.no

 

 

Produsent Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Artikkelnummer 00017
Pris: 0 Kroner