Kurshefte om personlig økonomi

Kurseheftet handler om penger og personlig økonomi. Personlig økonomi er en oversikt over pengene dine og hvordan du holder orden på dem.

Kurset er tilpasset barn og unge voksne med særskilte behov der deltakerne skal få økt forforståelse og innsikt om egne penger, for i størst mulig grad å mestre egen økonomi.

Kurset har en studieplan registrert i vårt studieforbund - Studieforbundet næring og samfunn. Registrering og rapporterig av kurs  går via studieforbundets dataprogram Kursdm - http://www.naeringogsamfunn.no

Heftet kan lastes ned her

Heftet er gratis.

Vi anbefaler at du bruker nettstedet http:/pengerogmeg.no/ sammen med kurset. 

 

Produsent
Artikkelnummer 150
Pris: 0 Kroner

Tips noen om siden