Kurshefte - NFUs prinsipper

Kurset gjennomgår alle NFUs prinsipper for at kursdeltaker skal bli kjent med prinsippene og med det bli tryggere i sitt tillitsverv.

 

Kursheftet kan lastes ned her

Kurset tar for seg NFUs prinsipper. Det å bli kjent med prinsippene, bidrar til økt trygghet i vervet som tillitsvalgt.

Kurset har en studieplan registrert i vårt studieforbund - Studieforbundet næring og samfunn. Registrering og rapportering av kurs gjøres via studieforbundets dataprogram Kursadm - http://www.naeringogsamfunn.no

 

Produsent Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Artikkelnummer 00020
Pris: 0 Kroner