Rekruttering av nye medlemmer

Arbeidet med å rekruttere barn og unge har i den siste landsmøteperioden vært et viktig satsningsområde.

Tips noen om siden