NFUs nettsider

For tillitsvalgte/nettsideansvarlige - ta kontakt med NFU sentralt for å få brukernavn og passord:

Firmapost@nfunorge.org

Tel: 22 39 60 50

Veiledning: Endre adressen til laget på nettsidene.

Veiledning: Legge et dokument på nettsiden.

NFU samarbeidet med det svenske firmaet Funka om utarbeidelsen av universelt utformede nettsider.

Mer informasjon om funka finner du her  

Funka nu sin logo 

Tips noen om siden