Samarbeidspartnere i Norden

Inclusion Nordic (IN) (tidligere Nordisk Samarbeidsråd, NSR) er et samarbeidsråd for søster-organisasjonene i Norden. Vi møtes en gang i året, utveksler informasjon og samordner synspunktene våre overfor nordiske myndigheter og Inclusion Europe og Inclusion International.

Aktiviteten i Inclusion Nordic finansieres av den enkelte medlemsorganisasjon. Inclusion Nordic har også kontakt med et nordisk nettverk av forskere og et nordisk nettverk med utgangspunkt i ansatte i tjenestene og fagpersoner.

NFU er representert ved:
Forbundsleder Jens Petter Gitlesen
Generalsekretær Hedvig Ekberg
og landsstyremedlem Camilla Hopen

I tillegg til NFU består Inclusion Nordic av:

FUB, Sverige

Inre Ringen, Sverige

LEV, Danmark

Throskahjalp, Island

FDUV, Finnland

DUV, Åland

Steg for Steg, Finnland

 

 

Tips noen om siden