Historisk dag

Første møte i erfaringsutvalget til NFU ble avholdt andre helgen i februar 2023. Alle fylkene har sin representant i utvalget. Vi ønsker å forsterke stemmen til de som har drakta på, og som kjenner på utenforskap.

Meld. St. 8 «Menneskerettar for personar med utviklingshemming— Det handlar om å bli høyrt og sett», samt FN konvensjonen CRPD inn i menneskerettighetsloven, blir viktige saker for utvalget å ta tak i.
Det kommer en fyldig reportasje med intervju av de forskjellige medlemmene i erfaringsutvalget i neste nummer av Samfunn for Alle.

Henriette Hvarnes Hansen ble valgt som leder og Thea Åmelfot er nestleder.

Tips noen om siden