Portretter av seks politikere fra Høyre

Fra øvre venstre hjørne: Jan Tore Sanner, Erna Solberg, Margret Hagerup, Kari-Anne Jønnes, Turid Kristensen, Mathilde Tybring-Gjedde

Ønsker ungdomsskolereform

Høyre har fremmet et forslag om ungdomsskolereform for å øke elevenes motivasjon, læring og trivsel.

Representantforslagets forslag til vedtak:

Stortinget ber regjeringen utforme forslag til en helhetlig ungdomsskolereform som skal bidra til å øke elevenes motivasjon, læring og trivsel. I forbindelse med utformingen skal det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal gi innspill til reformen. Forslaget til en ungdomsskolereform skal fremmes for Stortinget senest i sesjonen 2023–2024, med mål om ikrafttredelse 1. januar 2025.

Mange elever med utviklingshemning lærer lite på ungdomsskolen. En har ofte fritak fra læreplanene noe som betyr fritak fra lærebøker og ofte fritak fra å lære. En reform for å styrke elevenes motivasjon, læring og trivsel ville vært et positivt tiltak.

Jens Petter Gitlesen

 

25 oktober 2021

Tips noen om siden