Kan du gi oss info til nettstedet "Hjemmetrening og videokontakt"?

I prosjektet Hjemmetrening og videokontakt lager Karde i samarbeid med NFU et nettsted for å fremme fysisk aktivitet og sosiale treff for mennesker med utviklingshemning. Det skal være en støtte for foreldre og annet støtteapparat så de kan hjelpe mennesker med utviklingshemning i gang med hjemmetreninger ved hjelp av digitale verktøy.

Den første informasjonen om dette er allerede lagt inn. Nettstedet skal også omtale verktøy for videotreff (som Facetime, Skype, Zoom). Det skal oppdateres kontinuerlig fram til prosjektslutt 30.6.2022. 

Har du tips for treningsvideoer, arrangører av direktesendte gruppetreninger, også slike som kun er for medlemmer av idrettslag, andre digitale treningsmuligheter eller liknende? Eller kanskje du har erfaringer med verktøy for videotreff som du vil formidle. Da er fint om du blir med på spørreundersøkelsen vår, helst senest 9.mai! 

Dine svar vil være anonyme. 

Midlene til prosjektet kommer fra det koronarelaterte Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten som Stiftelsen Dam administrerer. NFU er søkerorganisasjon. Karde utfører mesteparten av arbeidet.

Start spørreundersøkelsen her.

Tips noen om siden